תהילים 86
Hebrew Bible OT and NT

1תפלה לדוד הטה יהוה אזנך ענני כי עני ואביון אני׃

2שמרה נפשי כי חסיד אני הושע עבדך אתה אלהי הבוטח אליך׃

3חנני אדני כי אליך אקרא כל היום׃

4שמח נפש עבדך כי אליך אדני נפשי אשא׃

5כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסד לכל קראיך׃

6האזינה יהוה תפלתי והקשיבה בקול תחנונותי׃

7ביום צרתי אקראך כי תענני׃

8אין כמוך באלהים אדני ואין כמעשיך׃

9כל גוים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדני ויכבדו לשמך׃

10כי גדול אתה ועשה נפלאות אתה אלהים לבדך׃

11הורני יהוה דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך׃

12אודך אדני אלהי בכל לבבי ואכבדה שמך לעולם׃

13כי חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה׃

14אלהים זדים קמו עלי ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך לנגדם׃

15ואתה אדני אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃

16פנה אלי וחנני תנה עזך לעבדך והושיעה לבן אמתך׃

17עשה עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי אתה יהוה עזרתני ונחמתני׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 85
Top of Page
Top of Page