תהילים 85
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח לבני קרח מזמור רצית יהוה ארצך שבת שבות יעקב׃

2נשאת עון עמך כסית כל חטאתם סלה׃

3אספת כל עברתך השיבות מחרון אפך׃

4שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו׃

5הלעולם תאנף בנו תמשך אפך לדר ודר׃

6הלא אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו בך׃

7הראנו יהוה חסדך וישעך תתן לנו׃

8אשמעה מה ידבר האל יהוה כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו ואל ישובו לכסלה׃

9אך קרוב ליראיו ישעו לשכן כבוד בארצנו׃

10חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו׃

11אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף׃

12גם יהוה יתן הטוב וארצנו תתן יבולה׃

13צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 84
Top of Page
Top of Page