תהילים 108
Hebrew Bible OT and NT

1שיר מזמור לדוד נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף כבודי׃

2עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃

3אודך בעמים יהוה ואזמרך בל אמים׃

4כי גדול מעל שמים חסדך ועד שחקים אמתך׃

5רומה על שמים אלהים ועל כל הארץ כבודך׃

6למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני׃

7אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד׃

8לי גלעד לי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי׃

9מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת אתרועע׃

10מי יבלני עיר מבצר מי נחני עד אדום׃

11הלא אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאתינו׃

12הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם׃

13באלהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 107
Top of Page
Top of Page