איוב 8
Hebrew Bible OT and NT

1ויען בלדד השוחי ויאמר׃

2עד אן תמלל אלה ורוח כביר אמרי פיך׃

3האל יעות משפט ואם שדי יעות צדק׃

4אם בניך חטאו לו וישלחם ביד פשעם׃

5אם אתה תשחר אל אל ואל שדי תתחנן׃

6אם זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך׃

7והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד׃

8כי שאל נא לדר רישון וכונן לחקר אבותם׃

9כי תמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי ארץ׃

10הלא הם יורוך יאמרו לך ומלבם יוצאו מלים׃

11היגאה גמא בלא בצה ישגה אחו בלי מים׃

12עדנו באבו לא יקטף ולפני כל חציר ייבש׃

13כן ארחות כל שכחי אל ותקות חנף תאבד׃

14אשר יקוט כסלו ובית עכביש מבטחו׃

15ישען על ביתו ולא יעמד יחזיק בו ולא יקום׃

16רטב הוא לפני שמש ועל גנתו ינקתו תצא׃

17על גל שרשיו יסבכו בית אבנים יחזה׃

18אם יבלענו ממקומו וכחש בו לא ראיתיך׃

19הן הוא משוש דרכו ומעפר אחר יצמחו׃

20הן אל לא ימאס תם ולא יחזיק ביד מרעים׃

21עד ימלה שחוק פיך ושפתיך תרועה׃

22שנאיך ילבשו בשת ואהל רשעים איננו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 7
Top of Page
Top of Page