איוב 6
Hebrew Bible OT and NT

1ויען איוב ויאמר׃

2לו שקול ישקל כעשי והיתי במאזנים ישאו יחד׃

3כי עתה מחול ימים יכבד על כן דברי לעו׃

4כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני׃

5הינהק פרא עלי דשא אם יגעה שור על בלילו׃

6היאכל תפל מבלי מלח אם יש טעם בריר חלמות׃

7מאנה לנגוע נפשי המה כדוי לחמי׃

8מי יתן תבוא שאלתי ותקותי יתן אלוה׃

9ויאל אלוה וידכאני יתר ידו ויבצעני׃

10ותהי עוד נחמתי ואסלדה בחילה לא יחמול כי לא כחדתי אמרי קדוש׃

11מה כחי כי איחל ומה קצי כי אאריך נפשי׃

12אם כח אבנים כחי אם בשרי נחוש׃

13האם אין עזרתי בי ותשיה נדחה ממני׃

14למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב׃

15אחי בגדו כמו נחל כאפיק נחלים יעברו׃

16הקדרים מני קרח עלימו יתעלם שלג׃

17בעת יזרבו נצמתו בחמו נדעכו ממקומם׃

18ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו׃

19הביטו ארחות תמא הליכת שבא קוו למו׃

20בשו כי בטח באו עדיה ויחפרו׃

21כי עתה הייתם לא תראו חתת ותיראו׃

22הכי אמרתי הבו לי ומכחכם שחדו בעדי׃

23ומלטוני מיד צר ומיד עריצים תפדוני׃

24הורוני ואני אחריש ומה שגיתי הבינו לי׃

25מה נמרצו אמרי ישר ומה יוכיח הוכח מכם׃

26הלהוכח מלים תחשבו ולרוח אמרי נאש׃

27אף על יתום תפילו ותכרו על ריעכם׃

28ועתה הואילו פנו בי ועל פניכם אם אכזב׃

29שבו נא אל תהי עולה ושבי עוד צדקי בה׃

30היש בלשוני עולה אם חכי לא יבין הוות׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 5
Top of Page
Top of Page