איוב 5
Hebrew Bible OT and NT

1קרא נא היש עונך ואל מי מקדשים תפנה׃

2כי לאויל יהרג כעש ופתה תמית קנאה׃

3אני ראיתי אויל משריש ואקוב נוהו פתאם׃

4ירחקו בניו מישע וידכאו בשער ואין מציל׃

5אשר קצירו רעב יאכל ואל מצנים יקחהו ושאף צמים חילם׃

6כי לא יצא מעפר און ומאדמה לא יצמח עמל׃

7כי אדם לעמל יולד ובני רשף יגביהו עוף׃

8אולם אני אדרש אל אל ואל אלהים אשים דברתי׃

9עשה גדלות ואין חקר נפלאות עד אין מספר׃

10הנתן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות׃

11לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע׃

12מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה׃

13לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה׃

14יומם יפגשו חשך וכלילה ימששו בצהרים׃

15וישע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון׃

16ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה׃

17הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל תמאס׃

18כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו תרפינה׃

19בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע׃

20ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב׃

21בשוט לשון תחבא ולא תירא משד כי יבוא׃

22לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל תירא׃

23כי עם אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה לך׃

24וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא׃

25וידעת כי רב זרעך וצאצאיך כעשב הארץ׃

26תבוא בכלח אלי קבר כעלות גדיש בעתו׃

27הנה זאת חקרנוה כן היא שמענה ואתה דע לך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 4
Top of Page
Top of Page