איוב 4
Hebrew Bible OT and NT

1ויען אליפז התימני ויאמר׃

2הנסה דבר אליך תלאה ועצר במלין מי יוכל׃

3הנה יסרת רבים וידים רפות תחזק׃

4כושל יקימון מליך וברכים כרעות תאמץ׃

5כי עתה תבוא אליך ותלא תגע עדיך ותבהל׃

6הלא יראתך כסלתך תקותך ותם דרכיך׃

7זכר נא מי הוא נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו׃

8כאשר ראיתי חרשי און וזרעי עמל יקצרהו׃

9מנשמת אלוה יאבדו ומרוח אפו יכלו׃

10שאגת אריה וקול שחל ושני כפירים נתעו׃

11ליש אבד מבלי טרף ובני לביא יתפרדו׃

12ואלי דבר יגנב ותקח אזני שמץ מנהו׃

13בשעפים מחזינות לילה בנפל תרדמה על אנשים׃

14פחד קראני ורעדה ורב עצמותי הפחיד׃

15ורוח על פני יחלף תסמר שערת בשרי׃

16יעמד ולא אכיר מראהו תמונה לנגד עיני דממה וקול אשמע׃

17האנוש מאלוה יצדק אם מעשהו יטהר גבר׃

18הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה׃

19אף שכני בתי חמר אשר בעפר יסודם ידכאום לפני עש׃

20מבקר לערב יכתו מבלי משים לנצח יאבדו׃

21הלא נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 3
Top of Page
Top of Page