איוב 34
Hebrew Bible OT and NT

1ויען אליהוא ויאמר׃

2שמעו חכמים מלי וידעים האזינו לי׃

3כי אזן מלין תבחן וחך יטעם לאכל׃

4משפט נבחרה לנו נדעה בינינו מה טוב׃

5כי אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי׃

6על משפטי אכזב אנוש חצי בלי פשע׃

7מי גבר כאיוב ישתה לעג כמים׃

8וארח לחברה עם פעלי און וללכת עם אנשי רשע׃

9כי אמר לא יסכן גבר ברצתו עם אלהים׃

10לכן אנשי לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעול׃

11כי פעל אדם ישלם לו וכארח איש ימצאנו׃

12אף אמנם אל לא ירשיע ושדי לא יעות משפט׃

13מי פקד עליו ארצה ומי שם תבל כלה׃

14אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף׃

15יגוע כל בשר יחד ואדם על עפר ישוב׃

16ואם בינה שמעה זאת האזינה לקול מלי׃

17האף שונא משפט יחבוש ואם צדיק כביר תרשיע׃

18האמר למלך בליעל רשע אל נדיבים׃

19אשר לא נשא פני שרים ולא נכר שוע לפני דל כי מעשה ידיו כלם׃

20רגע ימתו וחצות לילה יגעשו עם ויעברו ויסירו אביר לא ביד׃

21כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה׃

22אין חשך ואין צלמות להסתר שם פעלי און׃

23כי לא על איש ישים עוד להלך אל אל במשפט׃

24ירע כבירים לא חקר ויעמד אחרים תחתם׃

25לכן יכיר מעבדיהם והפך לילה וידכאו׃

26תחת רשעים ספקם במקום ראים׃

27אשר על כן סרו מאחריו וכל דרכיו לא השכילו׃

28להביא עליו צעקת דל וצעקת עניים ישמע׃

29והוא ישקט ומי ירשע ויסתר פנים ומי ישורנו ועל גוי ועל אדם יחד׃

30ממלך אדם חנף ממקשי עם׃

31כי אל אל האמר נשאתי לא אחבל׃

32בלעדי אחזה אתה הרני אם עול פעלתי לא אסיף׃

33המעמך ישלמנה כי מאסת כי אתה תבחר ולא אני ומה ידעת דבר׃

34אנשי לבב יאמרו לי וגבר חכם שמע לי׃

35איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכיל׃

36אבי יבחן איוב עד נצח על תשבת באנשי און׃

37כי יסיף על חטאתו פשע בינינו יספוק וירב אמריו לאל׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 33
Top of Page
Top of Page