איוב 35
Hebrew Bible OT and NT

1ויען אליהו ויאמר׃

2הזאת חשבת למשפט אמרת צדקי מאל׃

3כי תאמר מה יסכן לך מה אעיל מחטאתי׃

4אני אשיבך מלין ואת רעיך עמך׃

5הבט שמים וראה ושור שחקים גבהו ממך׃

6אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו׃

7אם צדקת מה תתן לו או מה מידך יקח׃

8לאיש כמוך רשעך ולבן אדם צדקתך׃

9מרב עשוקים יזעיקו ישועו מזרוע רבים׃

10ולא אמר איה אלוה עשי נתן זמרות בלילה׃

11מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו׃

12שם יצעקו ולא יענה מפני גאון רעים׃

13אך שוא לא ישמע אל ושדי לא ישורנה׃

14אף כי תאמר לא תשורנו דין לפניו ותחולל לו׃

15ועתה כי אין פקד אפו ולא ידע בפש מאד׃

16ואיוב הבל יפצה פיהו בבלי דעת מלין יכבר׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 34
Top of Page
Top of Page