איוב 24
Hebrew Bible OT and NT

1מדוע משדי לא נצפנו עתים וידעו לא חזו ימיו׃

2גבלות ישיגו עדר גזלו וירעו׃

3חמור יתומים ינהגו יחבלו שור אלמנה׃

4יטו אביונים מדרך יחד חבאו עניי ארץ׃

5הן פראים במדבר יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם לנערים׃

6בשדה בלילו יקצירו וכרם רשע ילקשו׃

7ערום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקרה׃

8מזרם הרים ירטבו ומבלי מחסה חבקו צור׃

9יגזלו משד יתום ועל עני יחבלו׃

10ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר׃

11בין שורתם יצהירו יקבים דרכו ויצמאו׃

12מעיר מתים ינאקו ונפש חללים תשוע ואלוה לא ישים תפלה׃

13המה היו במרדי אור לא הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו׃

14לאור יקום רוצח יקטל עני ואביון ובלילה יהי כגנב׃

15ועין נאף שמרה נשף לאמר לא תשורני עין וסתר פנים ישים׃

16חתר בחשך בתים יומם חתמו למו לא ידעו אור׃

17כי יחדו בקר למו צלמות כי יכיר בלהות צלמות׃

18קל הוא על פני מים תקלל חלקתם בארץ לא יפנה דרך כרמים׃

19ציה גם חם יגזלו מימי שלג שאול חטאו׃

20ישכחהו רחם מתקו רמה עוד לא יזכר ותשבר כעץ עולה׃

21רעה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב׃

22ומשך אבירים בכחו יקום ולא יאמין בחיין׃

23יתן לו לבטח וישען ועיניהו על דרכיהם׃

24רומו מעט ואיננו והמכו ככל יקפצון וכראש שבלת ימלו׃

25ואם לא אפו מי יכזיבני וישם לאל מלתי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 23
Top of Page
Top of Page