איוב 23
Hebrew Bible OT and NT

1ויען איוב ויאמר׃

2גם היום מרי שחי ידי כבדה על אנחתי׃

3מי יתן ידעתי ואמצאהו אבוא עד תכונתו׃

4אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות׃

5אדעה מלים יענני ואבינה מה יאמר לי׃

6הברב כח יריב עמדי לא אך הוא ישם בי׃

7שם ישר נוכח עמו ואפלטה לנצח משפטי׃

8הן קדם אהלך ואיננו ואחור ולא אבין לו׃

9שמאול בעשתו ולא אחז יעטף ימין ולא אראה׃

10כי ידע דרך עמדי בחנני כזהב אצא׃

11באשרו אחזה רגלי דרכו שמרתי ולא אט׃

12מצות שפתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי פיו׃

13והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש׃

14כי ישלים חקי וכהנה רבות עמו׃

15על כן מפניו אבהל אתבונן ואפחד ממנו׃

16ואל הרך לבי ושדי הבהילני׃

17כי לא נצמתי מפני חשך ומפני כסה אפל׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 22
Top of Page
Top of Page