איוב 22
Hebrew Bible OT and NT

1ויען אליפז התמני ויאמר׃

2הלאל יסכן גבר כי יסכן עלימו משכיל׃

3החפץ לשדי כי תצדק ואם בצע כי תתם דרכיך׃

4המיראתך יכיחך יבוא עמך במשפט׃

5הלא רעתך רבה ואין קץ לעונתיך׃

6כי תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט׃

7לא מים עיף תשקה ומרעב תמנע לחם׃

8ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב בה׃

9אלמנות שלחת ריקם וזרעות יתמים ידכא׃

10על כן סביבותיך פחים ויבהלך פחד פתאם׃

11או חשך לא תראה ושפעת מים תכסך׃

12הלא אלוה גבה שמים וראה ראש כוכבים כי רמו׃

13ואמרת מה ידע אל הבעד ערפל ישפוט׃

14עבים סתר לו ולא יראה וחוג שמים יתהלך׃

15הארח עולם תשמר אשר דרכו מתי און׃

16אשר קמטו ולא עת נהר יוצק יסודם׃

17האמרים לאל סור ממנו ומה יפעל שדי למו׃

18והוא מלא בתיהם טוב ועצת רשעים רחקה מני׃

19יראו צדיקים וישמחו ונקי ילעג למו׃

20אם לא נכחד קימנו ויתרם אכלה אש׃

21הסכן נא עמו ושלם בהם תבואתך טובה׃

22קח נא מפיו תורה ושים אמריו בלבבך׃

23אם תשוב עד שדי תבנה תרחיק עולה מאהלך׃

24ושית על עפר בצר ובצור נחלים אופיר׃

25והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך׃

26כי אז על שדי תתענג ותשא אל אלוה פניך׃

27תעתיר אליו וישמעך ונדריך תשלם׃

28ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור׃

29כי השפילו ותאמר גוה ושח עינים יושע׃

30ימלט אי נקי ונמלט בבר כפיך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 21
Top of Page
Top of Page