איוב 25
Hebrew Bible OT and NT

1ויען בלדד השחי ויאמר׃

2המשל ופחד עמו עשה שלום במרומיו׃

3היש מספר לגדודיו ועל מי לא יקום אורהו׃

4ומה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אשה׃

5הן עד ירח ולא יאהיל וכוכבים לא זכו בעיניו׃

6אף כי אנוש רמה ובן אדם תולעה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 24
Top of Page
Top of Page