איוב 26
Hebrew Bible OT and NT

1ויען איוב ויאמר׃

2מה עזרת ללא כח הושעת זרוע לא עז׃

3מה יעצת ללא חכמה ותושיה לרב הודעת׃

4את מי הגדת מלין ונשמת מי יצאה ממך׃

5הרפאים יחוללו מתחת מים ושכניהם׃

6ערום שאול נגדו ואין כסות לאבדון׃

7נטה צפון על תהו תלה ארץ על בלי מה׃

8צרר מים בעביו ולא נבקע ענן תחתם׃

9מאחז פני כסה פרשז עליו עננו׃

10חק חג על פני מים עד תכלית אור עם חשך׃

11עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו׃

12בכחו רגע הים ובתובנתו מחץ רהב׃

13ברוחו שמים שפרה חללה ידו נחש בריח׃

14הן אלה קצות דרכו ומה שמץ דבר נשמע בו ורעם גבורתו מי יתבונן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 25
Top of Page
Top of Page