איוב 27
Hebrew Bible OT and NT

1ויסף איוב שאת משלו ויאמר׃

2חי אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי׃

3כי כל עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי׃

4אם תדברנה שפתי עולה ולשוני אם יהגה רמיה׃

5חלילה לי אם אצדיק אתכם עד אגוע לא אסיר תמתי ממני׃

6בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא יחרף לבבי מימי׃

7יהי כרשע איבי ומתקוממי כעול׃

8כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו׃

9הצעקתו ישמע אל כי תבוא עליו צרה׃

10אם על שדי יתענג יקרא אלוה בכל עת׃

11אורה אתכם ביד אל אשר עם שדי לא אכחד׃

12הן אתם כלכם חזיתם ולמה זה הבל תהבלו׃

13זה חלק אדם רשע עם אל ונחלת עריצים משדי יקחו׃

14אם ירבו בניו למו חרב וצאצאיו לא ישבעו לחם׃

15שרידו במות יקברו ואלמנתיו לא תבכינה׃

16אם יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש׃

17יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק׃

18בנה כעש ביתו וכסכה עשה נצר׃

19עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו׃

20תשיגהו כמים בלהות לילה גנבתו סופה׃

21ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו׃

22וישלך עליו ולא יחמל מידו ברוח יברח׃

23ישפק עלימו כפימו וישרק עליו ממקמו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 26
Top of Page
Top of Page