איוב 10
Hebrew Bible OT and NT

1נקטה נפשי בחיי אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי׃

2אמר אל אלוה אל תרשיעני הודיעני על מה תריבני׃

3הטוב לך כי תעשק כי תמאס יגיע כפיך ועל עצת רשעים הופעת׃

4העיני בשר לך אם כראות אנוש תראה׃

5הכימי אנוש ימיך אם שנותיך כימי גבר׃

6כי תבקש לעוני ולחטאתי תדרוש׃

7על דעתך כי לא ארשע ואין מידך מציל׃

8ידיך עצבוני ויעשוני יחד סביב ותבלעני׃

9זכר נא כי כחמר עשיתני ואל עפר תשיבני׃

10הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני׃

11עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסככני׃

12חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך שמרה רוחי׃

13ואלה צפנת בלבבך ידעתי כי זאת עמך׃

14אם חטאתי ושמרתני ומעוני לא תנקני׃

15אם רשעתי אללי לי וצדקתי לא אשא ראשי שבע קלון וראה עניי׃

16ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא בי׃

17תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי׃

18ולמה מרחם הצאתני אגוע ועין לא תראני׃

19כאשר לא הייתי אהיה מבטן לקבר אובל׃

20הלא מעט ימי יחדל ישית ממני ואבליגה מעט׃

21בטרם אלך ולא אשוב אל ארץ חשך וצלמות׃

22ארץ עפתה כמו אפל צלמות ולא סדרים ותפע כמו אפל׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 9
Top of Page
Top of Page