Psalmynas 118
Lithuanian
1Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas.

2Tegul Izraelis sako: “Jo gailestingumas amžinas”.

3Tegul Aarono namai sako: “Jo gailestingumas amžinas”.

4Visi, kas Viešpaties bijo, tesako: “Jo gailestingumas amžinas”.

5Sielvarte Viešpaties šaukiausi. Viešpats išklausė ir išlaisvino mane.

6Viešpats yra už mane­ko man bijoti? Ką gali padaryti man žmogus?

7Viešpats yra tarp tų, kurie man padeda, todėl aš matysiu sugėdintus savo priešus.

8Geriau pasitikėti Viešpačiu, negu sudėti viltis į žmones.

9Geriau pasitikėti Viešpačiu, negu sudėti viltis į kunigaikščius.

10Visos tautos apgulė mane, bet Viešpaties vardu juos nugalėsiu.

11Jie iš visų pusių apgulė mane, tačiau Viešpaties vardu juos nugalėsiu.

12Apspito jie mane kaip bitės, jie sudegs kaip erškėtis ugnyje, nes Viešpaties vardu juos nugalėsiu.

13Tu stūmei mane, kad parpulčiau, bet man padėjo Viešpats.

14Mano stiprybė ir giesmė yra Viešpats, Jis­mano išgelbėjimas.

15Džiaugsmo ir išgelbėjimo šauksmas teisiųjų palapinėse. Viešpaties dešinė pergalę teikia.

16Viešpaties dešinė aukštai pakelta, Viešpaties dešinė pergalę teikia.

17Aš nemirsiu, bet gyvensiu ir skelbsiu Viešpaties darbus.

18Nors Viešpats mane griežtai baudė, bet mirčiai neatidavė.

19Atverkite man teisumo vartus! Įžengęs pro juos girsiu Viešpatį.

20Tai Viešpaties vartai, pro kuriuos įeis teisieji.

21Šlovinsiu Tave, nes išklausei mane ir tapai mano išgelbėjimu.

22Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu.

23Tai Viešpats padarė, ir mūsų akims tai nuostabą kelia.

24Šitą dieną Viešpats padarė; džiūgaukime ir linksminkimės šiandien.

25Viešpatie, gelbėk mane! Viešpatie, leisk man klestėti!

26Palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu. Mes laiminame jus iš Viešpaties namų.

27Dievas yra Viešpats ir Jis mus apšvietė. Suriškite auką virvėmis ir eikite ligi aukuro.

28Tu esi mano Dievas, aš šlovinsiu Tave; Tu esi mano Dievas, aš aukštinsiu Tave.

29Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas!Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 117
Top of Page
Top of Page