Patarliø knyga 12
Lithuanian
1Kas mėgsta pamokymą, mėgsta išmintį; kas nepriima patarimo, tas bukaprotis.

2Geras žmogus susilaukia Viešpaties palankumo, bet kuriantį nedorus planus Jis pasmerks.

3Žmogus neįsitvirtins nedorybe, o teisiųjų šaknis nebus pajudinta.

4Gera moteris yra vainikas jos vyrui, o ta, kuri užtraukia gėdą,­lyg puvinys kauluose.

5Teisiojo mintys teisingos, nedorėlio patarimas­apgaulė.

6Nedorėlių žodžiai: “Tykokime pralieti kraują”, bet teisiųjų burna išgelbės juos.

7Nedorėliai parbloškiami ir jų nebėra, o teisiųjų namai stovės.

8Žmogus vertinamas pagal išmintį, o ydingas širdyje bus paniekintas.

9Kas niekinamas ir turi tarną, geresnis už tą, kuris didžiuojasi ir neturi duonos.

10Teisusis rūpinasi savo gyvuliais, bet nedorėlio pasigailėjimas žiaurus.

11Kas dirba savo žemę, turi pakankamai duonos, o kas seka tuštybe, tam trūksta proto.

12Nedorėlis trokšta sugauti į piktadarystės tinklą, bet teisiųjų šaknis tvirta.

13Nedorėlis įkliūna į savo lūpų nusikaltimus, bet teisusis išeis iš priespaudos.

14Žmogus pasitenkins savo burnos vaisiumi, ir jam bus atlyginta pagal jo rankų darbą.

15Kvailiui jo kelias atrodo teisingas, bet išmintingas žmogus klauso patarimo.

16Kvailas tuojau parodo savo pyktį, bet nuovokus pridengia gėdą.

17Kas kalba tiesą, tas padeda teisingumui, o neteisingas liudytojas apgaudinėja.

18Yra tokių, kurių žodžiai lyg kardo dūriai, bet išmintingojo liežuvis gydo.

19Tiesą kalbančios lūpos pasilieka per amžius, meluojantis liežuvis­tik akimirką.

20Apgaulė­planuojančių pikta širdyje, bet taikos patarėjai turi džiaugsmą.

21Nieko pikto neatsitiks teisiajam, bet nedorėlį lydės nelaimės.

22Melagių nekenčia Viešpats, bet Jis mėgsta tuos, kurie elgiasi sąžiningai.

23Nuovokus žmogus slepia pažinimą, o kvailio širdis skelbia kvailystes.

24Darbštus valdys, o tinginys bus verčiamas dirbti.

25Liūdesys žmogaus širdyje slegia jį, o geras žodis pralinksmina.

26Teisusis pranoksta savo artimą, o nedorėlių kelias juos paklaidina.

27Tinginys nekepa medžioklės laimikio, bet darbštumas yra brangus žmogaus turtas.

28Teisumo kelyje­gyvenimas, jo takuose nėra mirties.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Proverbs 11
Top of Page
Top of Page