Exodus 37
Interlinear Bible
Constructing the Ark
6213 [e]   1
way·ya·‘aś   1
וַיַּ֧עַשׂ   1
And made   1
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   1
1212 [e]
bə·ṣal·’êl
בְּצַלְאֵ֛ל
Bezalel
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
727 [e]
hā·’ā·rōn
הָאָרֹ֖ן
the ark
Art | N‑cs
6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֣י
of wood
N‑mpc
  
 
.
 
 
 7848 [e]
šiṭ·ṭîm;
שִׁטִּ֑ים
acacia
N‑fp
520 [e]
’am·mā·ṯa·yim
אַמָּתַ֨יִם
Two cubits [was]
N‑fd
2677 [e]
wā·ḥê·ṣî
וָחֵ֜צִי
and a half
Conj‑w | N‑ms
  
 

 
 
 753 [e]
’ā·rə·kōw,
אָרְכּ֗וֹ
its length
N‑msc | 3ms
520 [e]
wə·’am·māh
וְאַמָּ֤ה
and a cubit
Conj‑w | N‑fs
2677 [e]
wā·ḥê·ṣî
וָחֵ֙צִי֙
and a half
Conj‑w | N‑ms
  
 

 
 
 7341 [e]
rā·ḥə·bōw,
רָחְבּ֔וֹ
its width
N‑msc | 3ms
520 [e]
wə·’am·māh
וְאַמָּ֥ה
and a cubit
Conj‑w | N‑fs
2677 [e]
wā·ḥê·ṣî
וָחֵ֖צִי
and a half
Conj‑w | N‑ms
  
 
.
 
 
 6967 [e]
qō·mā·ṯōw.
קֹמָתֽוֹ׃
its height
N‑fsc | 3ms
6823 [e]   2
way·ṣap·pê·hū   2
וַיְצַפֵּ֛הוּ   2
And He overlaid it with   2
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms | 3ms   2
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֥ב
gold
N‑ms
2889 [e]
ṭā·hō·wr
טָה֖וֹר
pure
Adj‑ms
1004 [e]
mib·ba·yiṯ
מִבַּ֣יִת
inside
Prep‑m | N‑ms
  
 

 
 
 2351 [e]
ū·mi·ḥūṣ;
וּמִח֑וּץ
and outside
Conj‑w, Prep‑m | N‑ms
6213 [e]
way·ya·‘aś
וַיַּ֥עַשׂ
and made
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
lōw
ל֛וֹ
it
Prep | 3ms
2213 [e]
zêr
זֵ֥ר
a molding
N‑ms
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֖ב
of gold
N‑ms
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ.
סָבִֽיב׃
all around
Adv
3332 [e]   3
way·yi·ṣōq   3
וַיִּצֹ֣ק   3
And he cast   3
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   3
 
lōw,
ל֗וֹ
for it
Prep | 3ms
702 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּע֙
four
Number‑fs
2885 [e]
ṭab·bə·‘ōṯ
טַבְּעֹ֣ת
rings
N‑fpc
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ,
זָהָ֔ב
of gold [to be set]
N‑ms
5921 [e]
‘al
עַ֖ל
in
Prep
702 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּ֣ע
four
Number‑fsc
6471 [e]
pa·‘ă·mō·ṯāw;
פַּעֲמֹתָ֑יו
its corners
N‑fpc | 3ms
8147 [e]
ū·šə·tê
וּשְׁתֵּ֣י
and two
Conj‑w | Number‑fdc
2885 [e]
ṭab·bā·‘ōṯ,
טַבָּעֹ֗ת
rings
N‑fp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
6763 [e]
ṣal·‘ōw
צַלְעוֹ֙
side
N‑fsc | 3ms
259 [e]
hā·’e·ḥāṯ,
הָֽאֶחָ֔ת
one
Art | Number‑fs
8147 [e]
ū·šə·tê
וּשְׁתֵּי֙
and two
Conj‑w | Number‑fdc
2885 [e]
ṭab·bā·‘ō·wṯ,
טַבָּע֔וֹת
rings
N‑fp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
6763 [e]
ṣal·‘ōw
צַלְע֖וֹ
side of it
N‑fsc | 3ms
  
 
.
 
 
 8145 [e]
haš·šê·nîṯ.
הַשֵּׁנִֽית׃
the second
Art | Number‑ofs
6213 [e]   4
way·ya·‘aś   4
וַיַּ֥עַשׂ   4
And He made   4
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   4
905 [e]
bad·dê
בַּדֵּ֖י
poles
N‑mpc
6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֣י
of wood
N‑mpc
  
 

 
 
 7848 [e]
šiṭ·ṭîm;
שִׁטִּ֑ים
acacia
N‑fp
6823 [e]
way·ṣap̄
וַיְצַ֥ף
and overlaid with
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֖ם
them
DirObjM | 3mp
  
 
.
 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ.
זָהָֽב׃
gold
N‑ms
935 [e]   5
way·yā·ḇê   5
וַיָּבֵ֤א   5
And he put   5
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   5
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
905 [e]
hab·bad·dîm
הַבַּדִּים֙
the poles
Art | N‑mp
2885 [e]
baṭ·ṭab·bā·‘ōṯ,
בַּטַּבָּעֹ֔ת
into the rings
Prep‑b, Art | N‑fp
5921 [e]
‘al
עַ֖ל
at
Prep
6763 [e]
ṣal·‘ōṯ
צַלְעֹ֣ת
the sides
N‑fpc
  
 

 
 
 727 [e]
hā·’ā·rōn;
הָאָרֹ֑ן
of the ark
Art | N‑cs
5375 [e]
lā·śêṯ
לָשֵׂ֖את
to bear
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 727 [e]
hā·’ā·rōn.
הָאָרֹֽן׃
the ark
Art | N‑cs
6213 [e]   6
way·ya·‘aś   6
וַיַּ֥עַשׂ   6
And He made   6
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   6
3727 [e]
kap·pō·reṯ
כַּפֹּ֖רֶת
the mercy seat
N‑fsc
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֣ב
of gold
N‑ms
  
 
.
 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr;
טָה֑וֹר
pure
Adj‑ms
520 [e]
’am·mā·ṯa·yim
אַמָּתַ֤יִם
Two cubits [was]
N‑fd
2677 [e]
wā·ḥê·ṣî
וָחֵ֙צִי֙
and a half
Conj‑w | N‑ms
  
 

 
 
 753 [e]
’ā·rə·kāh,
אָרְכָּ֔הּ
its length
N‑msc | 3fs
520 [e]
wə·’am·māh
וְאַמָּ֥ה
and a cubit
Conj‑w | N‑fs
2677 [e]
wā·ḥê·ṣî
וָחֵ֖צִי
and a half
Conj‑w | N‑ms
  
 
.
 
 
 7341 [e]
rā·ḥə·bāh.
רָחְבָּֽהּ׃
its width
N‑msc | 3fs
6213 [e]   7
way·ya·‘aś   7
וַיַּ֛עַשׂ   7
And He made   7
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   7
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֥י
two
Number‑mdc
3742 [e]
ḵə·ru·ḇîm
כְרֻבִ֖ים
cherubim
N‑mp
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ;
זָהָ֑ב
of gold
N‑ms
4749 [e]
miq·šāh
מִקְשָׁה֙
beaten of one piece
N‑fs
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֣ה
he made
V‑Qal‑Perf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯām,
אֹתָ֔ם
them
DirObjM | 3mp
8147 [e]
miš·šə·nê
מִשְּׁנֵ֖י
at two
Prep‑m | Number‑mdc
7098 [e]
qə·ṣō·wṯ
קְצ֥וֹת
the ends
N‑fpc
  
 

 
 
 3727 [e]
hak·kap·pō·reṯ.
הַכַּפֹּֽרֶת׃
of the mercy seat
Art | N‑fs
3742 [e]   8
kə·rūḇ-   8
כְּרוּב־   8
cherub   8
N‑ms   8
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֤ד
one
Number‑ms
7098 [e]
miq·qā·ṣāh
מִקָּצָה֙
at [one] end
Prep‑m | N‑fs
  
 

 
 
 2088 [e]
miz·zeh,
מִזֶּ֔ה
on this [side]
Prep‑m | Pro‑ms
3742 [e]
ū·ḵə·rūḇ-
וּכְרוּב־
and cherub
Conj‑w | N‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֥ד
one
Number‑ms
7098 [e]
miq·qā·ṣāh
מִקָּצָ֖ה
at the [other] end
Prep‑m | N‑fs
  
 

 
 
 2088 [e]
miz·zeh;
מִזֶּ֑ה
on this [side]
Prep‑m | Pro‑ms
4480 [e]
min-
מִן־
with
Prep
3727 [e]
hak·kap·pō·reṯ
הַכַּפֹּ֛רֶת
the mercy seat
Art | N‑fs
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֥ה
He made
V‑Qal‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3742 [e]
hak·kə·ru·ḇîm
הַכְּרֻבִ֖ים
the cherubim
Art | N‑mp
8147 [e]
miš·šə·nê
מִשְּׁנֵ֥י
at two
Prep‑m | Number‑mdc
 
qiṣ·wō·w·ṯōw
[קצוותו]
 - 
N‑fpc | 3ms
  
 
.
 
 
 7118 [e]
qə·ṣō·w·ṯāw.
(קְצוֹתָֽיו׃)
the ends [of one piece]
N‑fpc | 3ms
1961 [e]   9
way·yih·yū   9
וַיִּהְי֣וּ   9
And   9
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   9
3742 [e]
hak·kə·ru·ḇîm
הַכְּרֻבִים֩
the cherubim
Art | N‑mp
  
 

 
 
 6566 [e]
pō·rə·śê
פֹּרְשֵׂ֨י
spread out
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
3671 [e]
ḵə·nā·p̄a·yim
כְנָפַ֜יִם
[their] wings
N‑fd
  
 

 
 
 4605 [e]
lə·ma‘·lāh,
לְמַ֗עְלָה
above
Prep‑l | Adv | 3fs
5526 [e]
sō·ḵə·ḵîm
סֹֽכְכִ֤ים
[and] covered
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
3671 [e]
bə·ḵan·p̄ê·hem
בְּכַנְפֵיהֶם֙
with their wings
Prep‑b | N‑fpc | 3mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
  
 

 
 
 3727 [e]
hak·kap·pō·reṯ,
הַכַּפֹּ֔רֶת
the mercy seat
Art | N‑fs
6440 [e]
ū·p̄ə·nê·hem
וּפְנֵיהֶ֖ם
and they faced
Conj‑w | N‑mpc | 3mp
376 [e]
’îš
אִ֣ישׁ
one
N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
  
 

 
 
 251 [e]
’ā·ḥîw;
אָחִ֑יו
another
N‑msc | 3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
toward
Prep
3727 [e]
hak·kap·pō·reṯ,
הַכַּפֹּ֔רֶת
the mercy seat
Art | N‑fs
1961 [e]
hā·yū
הָי֖וּ
were
V‑Qal‑Perf‑3cp
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֥י
the faces
N‑cpc
  
 
.
 
 
 3742 [e]
hak·kə·ru·ḇîm.
הַכְּרֻבִֽים׃
of the cherubim
Art | N‑mp
 

פ
 - 
Punc
The Table of Showbread
6213 [e]   10
way·ya·‘aś   10
וַיַּ֥עַשׂ   10
And He made   10
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   10
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
7979 [e]
haš·šul·ḥān
הַשֻּׁלְחָ֖ן
the table
Art | N‑ms
6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֣י
of wood
N‑mpc
  
 
.
 
 
 7848 [e]
šiṭ·ṭîm;
שִׁטִּ֑ים
acacia
N‑fp
520 [e]
’am·mā·ṯa·yim
אַמָּתַ֤יִם
Two cubits [was]
N‑fd
753 [e]
’ā·rə·kōw
אָרְכּוֹ֙
its length
N‑msc | 3ms
520 [e]
wə·’am·māh
וְאַמָּ֣ה
and a cubit
Conj‑w | N‑fs
  
 

 
 
 7341 [e]
rā·ḥə·bōw,
רָחְבּ֔וֹ
its width
N‑msc | 3ms
520 [e]
wə·’am·māh
וְאַמָּ֥ה
and a cubit
Conj‑w | N‑fs
2677 [e]
wā·ḥê·ṣî
וָחֵ֖צִי
and a half
Conj‑w | N‑ms
  
 
.
 
 
 6967 [e]
qō·mā·ṯōw.
קֹמָתֽוֹ׃
its height
N‑fsc | 3ms
6823 [e]   11
way·ṣap̄   11
וַיְצַ֥ף   11
And he overlaid with   11
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   11
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֖וֹ
it
DirObjM | 3ms
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֣ב
gold
N‑ms
2889 [e]
ṭā·hō·wr;
טָה֑וֹר
pure
Adj‑ms
6213 [e]
way·ya·‘aś
וַיַּ֥עַשׂ
and made
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
lōw
ל֛וֹ
it
Prep | 3ms
2213 [e]
zêr
זֵ֥ר
a molding
N‑ms
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֖ב
of gold
N‑ms
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ.
סָבִֽיב׃
all around
Adv
6213 [e]   12
way·ya·‘aś   12
וַיַּ֨עַשׂ   12
And he made   12
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   12
 
lōw
ל֥וֹ
it
Prep | 3ms
4526 [e]
mis·ge·reṯ
מִסְגֶּ֛רֶת
a frame
N‑fs
2948 [e]
ṭō·p̄aḥ
טֹ֖פַח
of a handbreadth
N‑ms
  
 

 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ;
סָבִ֑יב
all around
Adv
6213 [e]
way·ya·‘aś
וַיַּ֧עַשׂ
and made
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
2213 [e]
zêr-
זֵר־
a molding
N‑msc
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֛ב
of gold
N‑ms
4526 [e]
lə·mis·gar·tōw
לְמִסְגַּרְתּ֖וֹ
for the frame
Prep‑l | N‑fsc | 3ms
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ.
סָבִֽיב׃
all around it
Adv
3332 [e]   13
way·yi·ṣōq   13
וַיִּצֹ֣ק   13
And he cast   13
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   13
 
lōw,
ל֔וֹ
for it
Prep | 3ms
702 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּ֖ע
four
Number‑fs
2885 [e]
ṭab·bə·‘ōṯ
טַבְּעֹ֣ת
rings
N‑fpc
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ;
זָהָ֑ב
of gold
N‑ms
5414 [e]
way·yit·tên
וַיִּתֵּן֙
and put
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
2885 [e]
haṭ·ṭab·bā·‘ōṯ,
הַטַּבָּעֹ֔ת
the rings
Art | N‑fp
5921 [e]
‘al
עַ֚ל
on
Prep
702 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּ֣ע
four
Number‑fsc
6285 [e]
hap·pê·’ōṯ,
הַפֵּאֹ֔ת
the corners
Art | N‑fp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֖ר
that [were]
Pro‑r
702 [e]
lə·’ar·ba‘
לְאַרְבַּ֥ע
at four
Prep‑l | Number‑fsc
  
 
.
 
 
 7272 [e]
raḡ·lāw.
רַגְלָֽיו׃
its legs
N‑fdc | 3ms
5980 [e]   14
lə·‘um·maṯ   14
לְעֻמַּת֙   14
Close to   14
Prep‑l   14
4526 [e]
ham·mis·ge·reṯ,
הַמִּסְגֶּ֔רֶת
the frame
Art | N‑fs
1961 [e]
hā·yū
הָי֖וּ
were
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 2885 [e]
haṭ·ṭab·bā·‘ōṯ;
הַטַּבָּעֹ֑ת
the rings
Art | N‑fp
1004 [e]
bāt·tîm
בָּתִּים֙
as holders
N‑mp
905 [e]
lab·bad·dîm,
לַבַּדִּ֔ים
for the poles
Prep‑l, Art | N‑mp
5375 [e]
lā·śêṯ
לָשֵׂ֖את
to bear
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 7979 [e]
haš·šul·ḥān.
הַשֻּׁלְחָֽן׃
the table
Art | N‑ms
6213 [e]   15
way·ya·‘aś   15
וַיַּ֤עַשׂ   15
And he made   15
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   15
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
905 [e]
hab·bad·dîm
הַבַּדִּים֙
the poles
Art | N‑mp
6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֣י
of wood
N‑mpc
  
 

 
 
 7848 [e]
šiṭ·ṭîm,
שִׁטִּ֔ים
acacia
N‑fp
6823 [e]
way·ṣap̄
וַיְצַ֥ף
and overlaid with
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֖ם
them
DirObjM | 3mp
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ;
זָהָ֑ב
gold
N‑ms
5375 [e]
lā·śêṯ
לָשֵׂ֖את
to bear
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 7979 [e]
haš·šul·ḥān.
הַשֻּׁלְחָֽן׃
the table
Art | N‑ms
6213 [e]   16
way·ya·‘aś   16
וַיַּ֜עַשׂ   16
And He made   16
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   16
853 [e]
’eṯ-
אֶֽת־
 - 
DirObjM
3627 [e]
hak·kê·lîm
הַכֵּלִ֣ים ׀
the utensils
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
which were
Pro‑r
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 7979 [e]
haš·šul·ḥān,
הַשֻּׁלְחָ֗ן
the table
Art | N‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 7086 [e]
qə·‘ā·rō·ṯāw
קְעָרֹתָ֤יו
its dishes
N‑fpc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 3709 [e]
kap·pō·ṯāw
כַּפֹּתָיו֙
its cups
N‑fpc | 3ms
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵת֙
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4518 [e]
mə·naq·qî·yō·ṯāw,
מְנַקִּיֹּתָ֔יו
its bowls
N‑fpc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
7184 [e]
haq·qə·śā·wōṯ,
הַקְּשָׂוֺ֔ת
its pitchers
Art | N‑fp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
with which
Pro‑r
  
 

 
 
 5258 [e]
yus·saḵ
יֻסַּ֖ךְ
to pour out
V‑Hofal‑Imperf‑3ms
2004 [e]
bā·hên;
בָּהֵ֑ן
with
Prep‑b | Pro‑3fp
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֖ב
gold
N‑ms
  
 
.
 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr.
טָהֽוֹר׃
pure
Adj‑ms
 

פ
 - 
Punc
The Lampstand
6213 [e]   17
way·ya·‘aś   17
וַיַּ֥עַשׂ   17
And He made   17
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   17
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4501 [e]
ham·mə·nō·rāh
הַמְּנֹרָ֖ה
the lampstand
Art | N‑fs
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֣ב
of gold
N‑ms
  
 
.
 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr;
טָה֑וֹר
pure
Adj‑ms
4749 [e]
miq·šāh
מִקְשָׁ֞ה
Of hammered work
N‑fs
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֤ה
he made
V‑Qal‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 4501 [e]
ham·mə·nō·rāh
הַמְּנֹרָה֙
the lampstand
Art | N‑fs
  
 

 
 
 3409 [e]
yə·rê·ḵāh
יְרֵכָ֣הּ
Its shaft
N‑fsc | 3fs
  
 

 
 
 7070 [e]
wə·qā·nāh,
וְקָנָ֔הּ
and its branches
Conj‑w | N‑msc | 3fs
  
 

 
 
 1375 [e]
gə·ḇî·‘e·hā
גְּבִיעֶ֛יהָ
its bowls
N‑mpc | 3fs
  
 

 
 
 3730 [e]
kap̄·tō·re·hā
כַּפְתֹּרֶ֥יהָ
its [ornamental] knobs
N‑mpc | 3fs
  
 

 
 
 6525 [e]
ū·p̄ə·rā·ḥe·hā
וּפְרָחֶ֖יהָ
and its flowers
Conj‑w | N‑mpc | 3fs
4480 [e]
mim·men·nāh
מִמֶּ֥נָּה
of the same piece
Prep | 3fs
  
 
.
 
 
 1961 [e]
hā·yū.
הָיֽוּ׃
were
V‑Qal‑Perf‑3cp
8337 [e]   18
wə·šiš·šāh   18
וְשִׁשָּׁ֣ה   18
And six   18
Conj‑w | Number‑ms   18
7070 [e]
qā·nîm,
קָנִ֔ים
branches
N‑mp
3318 [e]
yō·ṣə·’îm
יֹצְאִ֖ים
came out
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 6654 [e]
miṣ·ṣid·de·hā;
מִצִּדֶּ֑יהָ
of its sides
Prep‑m | N‑mpc | 3fs
7969 [e]
šə·lō·šāh
שְׁלֹשָׁ֣ה ׀
three
Number‑ms
7070 [e]
qə·nê
קְנֵ֣י
branches
N‑mpc
4501 [e]
mə·nō·rāh,
מְנֹרָ֗ה
of the lampstand
N‑fs
6654 [e]
miṣ·ṣid·dāh
מִצִּדָּהּ֙
out of side
Prep‑m | N‑msc | 3fs
  
 

 
 
 259 [e]
hā·’e·ḥāḏ,
הָֽאֶחָ֔ד
one
Art | Number‑ms
7969 [e]
ū·šə·lō·šāh
וּשְׁלֹשָׁה֙
and three
Conj‑w | Number‑ms
7070 [e]
qə·nê
קְנֵ֣י
branches
N‑mpc
4501 [e]
mə·nō·rāh,
מְנֹרָ֔ה
of the lampstand
N‑fs
6654 [e]
miṣ·ṣid·dāh
מִצִּדָּ֖הּ
out of side
Prep‑m | N‑msc | 3fs
  
 
.
 
 
 8145 [e]
haš·šê·nî.
הַשֵּׁנִֽי׃
the second
Art | Number‑oms
7969 [e]   19
šə·lō·šāh   19
שְׁלֹשָׁ֣ה   19
Three   19
Number‑ms   19
1375 [e]
ḡə·ḇi·‘îm
גְ֠בִעִים
bowls
N‑mp
  
 

 
 
 8246 [e]
mə·šuq·qā·ḏîm
מְֽשֻׁקָּדִ֞ים
there were made like almond [blossoms]
N‑mp
7070 [e]
baq·qā·neh
בַּקָּנֶ֣ה
on branch
Prep‑b, Art | N‑ms
259 [e]
hā·’e·ḥāḏ
הָאֶחָד֮
one
Art | Number‑ms
3730 [e]
kap̄·tōr
כַּפְתֹּ֣ר
with an [ornamental] knob
N‑ms
  
 

 
 
 6525 [e]
wā·p̄e·raḥ
וָפֶרַח֒
and a flower
Conj‑w | N‑ms
7969 [e]
ū·šə·lō·šāh
וּשְׁלֹשָׁ֣ה
and three
Conj‑w | Number‑ms
1375 [e]
ḡə·ḇi·‘îm,
גְבִעִ֗ים
bowls
N‑mp
  
 

 
 
 8246 [e]
mə·šuq·qā·ḏîm
מְשֻׁקָּדִ֛ים
made like almond [blossoms]
N‑mp
7070 [e]
bə·qā·neh
בְּקָנֶ֥ה
on the branch
Prep‑b | N‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֖ד
one
Number‑ms
3730 [e]
kap̄·tōr
כַּפְתֹּ֣ר
with an [ornamental] knob
N‑ms
  
 

 
 
 6525 [e]
wā·p̄ā·raḥ;
וָפָ֑רַח
and a flower
Conj‑w | N‑ms
3651 [e]
kên
כֵּ֚ן
so
Adv
8337 [e]
lə·šê·šeṯ
לְשֵׁ֣שֶׁת
for six
Prep‑l | Number‑msc
7070 [e]
haq·qā·nîm,
הַקָּנִ֔ים
the branches
Art | N‑mp
3318 [e]
hay·yō·ṣə·’îm
הַיֹּצְאִ֖ים
coming out
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
4480 [e]
min-
מִן־
of
Prep
  
 
.
 
 
 4501 [e]
ham·mə·nō·rāh.
הַמְּנֹרָֽה׃
the lampstand
Art | N‑fs
4501 [e]   20
ū·ḇam·mə·nō·rāh   20
וּבַמְּנֹרָ֖ה   20
And on the lampstand itself [were]   20
Conj‑w, Prep‑b, Art | N‑fs   20
702 [e]
’ar·bā·‘āh
אַרְבָּעָ֣ה
four
Number‑ms
1375 [e]
ḡə·ḇi·‘îm;
גְבִעִ֑ים
bowls
N‑mp
  
 

 
 
 8246 [e]
mə·šuq·qā·ḏîm,
מְשֻׁ֨קָּדִ֔ים
made like almond [blossoms]
N‑mp
  
 

 
 
 3730 [e]
kap̄·tō·re·hā
כַּפְתֹּרֶ֖יהָ
[each with] its [ornamental] knob
N‑mpc | 3fs
  
 

 
 
 6525 [e]
ū·p̄ə·rā·ḥe·hā.
וּפְרָחֶֽיהָ׃
and flower
Conj‑w | N‑mpc | 3fs
3730 [e]   21
wə·ḵap̄·tōr   21
וְכַפְתֹּ֡ר   21
and [There was] a knob   21
Conj‑w | N‑ms   21
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּחַת֩
under
Prep
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֨י
[first] two
Number‑mdc
7070 [e]
haq·qā·nîm
הַקָּנִ֜ים
the branches
Art | N‑mp
  
 

 
 
 4480 [e]
mim·men·nāh,
מִמֶּ֗נָּה
of the same
Prep | 3fs
3730 [e]
wə·ḵap̄·tōr
וְכַפְתֹּר֙
and a knob
Conj‑w | N‑ms
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֣חַת
under
Prep
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֤י
[second] two
Number‑mdc
7070 [e]
haq·qā·nîm
הַקָּנִים֙
the branches
Art | N‑mp
  
 

 
 
 4480 [e]
mim·men·nāh,
מִמֶּ֔נָּה
of the same
Prep | 3fs
3730 [e]
wə·ḵap̄·tōr
וְכַפְתֹּ֕ר
and a knob
Conj‑w | N‑ms
8478 [e]
ta·ḥaṯ-
תַּֽחַת־
under
Prep
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֥י
[third] two
Number‑mdc
7070 [e]
haq·qā·nîm
הַקָּנִ֖ים
the branches
Art | N‑mp
  
 

 
 
 4480 [e]
mim·men·nāh;
מִמֶּ֑נָּה
of the same
Prep | 3fs
8337 [e]
lə·šê·šeṯ
לְשֵׁ֙שֶׁת֙
according to six
Prep‑l | Number‑msc
7070 [e]
haq·qā·nîm,
הַקָּנִ֔ים
the branches
Art | N‑mp
3318 [e]
hay·yō·ṣə·’îm
הַיֹּצְאִ֖ים
extending
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 
.
 
 
 4480 [e]
mim·men·nāh.
מִמֶּֽנָּה׃
from it
Prep | 3fs
3730 [e]   22
kap̄·tō·rê·hem   22
כַּפְתֹּרֵיהֶ֥ם   22
Their knobs   22
N‑mpc | 3mp   22
7070 [e]
ū·qə·nō·ṯām
וּקְנֹתָ֖ם
and their branches
Conj‑w | N‑mpc | 3mp
4480 [e]
mim·men·nāh
מִמֶּ֣נָּה
of one piece
Prep | 3fs
1961 [e]
hā·yū;
הָי֑וּ
were
V‑Qal‑Perf‑3cp
3605 [e]
kul·lāh
כֻּלָּ֛הּ
all of it [was]
N‑msc | 3fs
4749 [e]
miq·šāh
מִקְשָׁ֥ה
hammered piece
N‑fs
259 [e]
’a·ḥaṯ
אַחַ֖ת
one
Number‑fs
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֥ב
of gold
N‑ms
  
 
.
 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr.
טָהֽוֹר׃
pure
Adj‑ms
6213 [e]   23
way·ya·‘aś   23
וַיַּ֥עַשׂ   23
And he made   23
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   23
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
5216 [e]
nê·rō·ṯe·hā
נֵרֹתֶ֖יהָ
its lamps
N‑mpc | 3fs
  
 

 
 
 7651 [e]
šiḇ·‘āh;
שִׁבְעָ֑ה
seven
Number‑ms
  
 

 
 
 4457 [e]
ū·mal·qā·ḥe·hā
וּמַלְקָחֶ֥יהָ
and its wick-trimmers
Conj‑w | N‑mdc | 3fs
  
 

 
 
 4289 [e]
ū·maḥ·tō·ṯe·hā
וּמַחְתֹּתֶ֖יהָ
and its trays
Conj‑w | N‑fpc | 3fs
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֥ב
of gold
N‑ms
  
 
.
 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr.
טָהֽוֹר׃
pure
Adj‑ms
3603 [e]   24
kik·kār   24
כִּכָּ֛ר   24
Of a talent   24
N‑fs   24
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֥ב
of gold
N‑ms
  
 

 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr
טָה֖וֹר
pure
Adj‑ms
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֣ה
he made
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 853 [e]
’ō·ṯāh;
אֹתָ֑הּ
it
DirObjM | 3fs
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and with
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 
.
 
 
 3627 [e]
kê·le·hā.
כֵּלֶֽיהָ׃
its utensils
N‑mpc | 3fs
 

פ
 - 
Punc
The Altar of Incense
6213 [e]   25
way·ya·‘aś   25
וַיַּ֛עַשׂ   25
And He made   25
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   25
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4196 [e]
miz·baḥ
מִזְבַּ֥ח
altar
N‑msc
7004 [e]
haq·qə·ṭō·reṯ
הַקְּטֹ֖רֶת
of the incense
Art | N‑fs
6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֣י
wood
N‑mpc
  
 

 
 
 7848 [e]
šiṭ·ṭîm;
שִׁטִּ֑ים
acacia
N‑fp
520 [e]
’am·māh
אַמָּ֣ה
a cubit
N‑fs
  
 

 
 
 753 [e]
’ā·rə·kōw
אָרְכּוֹ֩
Its length [was]
N‑msc | 3ms
520 [e]
wə·’am·māh
וְאַמָּ֨ה
and a cubit
Conj‑w | N‑fs
  
 

 
 
 7341 [e]
rā·ḥə·bōw
רָחְבּ֜וֹ
its width
N‑msc | 3ms
7251 [e]
rā·ḇū·a‘,
רָב֗וּעַ
[it as] square
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
520 [e]
wə·’am·mā·ṯa·yim
וְאַמָּתַ֙יִם֙
and two cubits [was]
Conj‑w | N‑fd
  
 

 
 
 6967 [e]
qō·mā·ṯōw,
קֹֽמָת֔וֹ
its height
N‑fsc | 3ms
4480 [e]
mim·men·nū
מִמֶּ֖נּוּ
[of one piece] with it
Prep | 3ms
1961 [e]
hā·yū
הָי֥וּ
were
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 
.
 
 
 7161 [e]
qar·nō·ṯāw.
קַרְנֹתָֽיו׃
Its horns
N‑fpc | 3ms
6823 [e]   26
way·ṣap̄   26
וַיְצַ֨ף   26
And he overlaid with   26
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   26
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֜וֹ
it
DirObjM | 3ms
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֣ב
gold
N‑ms
2889 [e]
ṭā·hō·wr,
טָה֗וֹר
pure
Adj‑ms
  
 

 
 
 853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1406 [e]
gag·gōw
גַּגּ֧וֹ
its top
N‑msc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
7023 [e]
qî·rō·ṯāw
קִירֹתָ֛יו
its sides
N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֖יב
all around
Adv
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
7161 [e]
qar·nō·ṯāw;
קַרְנֹתָ֑יו
its horns
N‑fpc | 3ms
6213 [e]
way·ya·‘aś
וַיַּ֥עַשׂ
and He made
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
lōw
ל֛וֹ
for it
Prep | 3ms
2213 [e]
zêr
זֵ֥ר
a molding
N‑ms
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֖ב
of gold
N‑ms
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ.
סָבִֽיב׃
all around it
Adv
8147 [e]   27
ū·šə·tê   27
וּשְׁתֵּי֩   27
And two   27
Conj‑w | Number‑fdc   27
2885 [e]
ṭab·bə·‘ōṯ
טַבְּעֹ֨ת
rings
N‑fpc
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֜ב
of gold
N‑ms
6213 [e]
‘ā·śāh-
עָֽשָׂה־
He made
V‑Qal‑Perf‑3ms
 
lōw
ל֣וֹ ׀
for it
Prep | 3ms
8478 [e]
mit·ta·ḥaṯ
מִתַּ֣חַת
under
Prep‑m
  
 

 
 
 2213 [e]
lə·zê·rōw,
לְזֵר֗וֹ
the molding
Prep‑l | N‑msc | 3ms
5921 [e]
‘al
עַ֚ל
by
Prep
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּ֣י
two
Number‑fdc
6763 [e]
ṣal·‘ō·ṯāw,
צַלְעֹתָ֔יו
its corners
N‑fpc | 3ms
5921 [e]
‘al
עַ֖ל
on
Prep
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֣י
two
Number‑mdc
6654 [e]
ṣid·dāw;
צִדָּ֑יו
of their sides
N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 1004 [e]
lə·ḇāt·tîm
לְבָתִּ֣ים
as holders
Prep‑l | N‑mp
905 [e]
lə·ḇad·dîm,
לְבַדִּ֔ים
for the poles
Prep‑l | N‑mp
5375 [e]
lā·śêṯ
לָשֵׂ֥את
to bear
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֖וֹ
it
DirObjM | 3ms
  
 
.
 
 
  
bā·hem.
בָּהֶֽם׃
with which
Prep | 3mp
6213 [e]   28
way·ya·‘aś   28
וַיַּ֥עַשׂ   28
And he made   28
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   28
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
905 [e]
hab·bad·dîm
הַבַּדִּ֖ים
the poles
Art | N‑mp
6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֣י
of wood
N‑mpc
  
 

 
 
 7848 [e]
šiṭ·ṭîm;
שִׁטִּ֑ים
acacia
N‑fp
6823 [e]
way·ṣap̄
וַיְצַ֥ף
and overlaid with
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֖ם
them
DirObjM | 3mp
  
 
.
 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ.
זָהָֽב׃
gold
N‑ms
6213 [e]   29
way·ya·‘aś   29
וַיַּ֜עַשׂ   29
And He made   29
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   29
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8081 [e]
še·men
שֶׁ֤מֶן
oil
N‑msc
4888 [e]
ham·miš·ḥāh
הַמִּשְׁחָה֙
the anointing
Art | N‑fs
6944 [e]
qō·ḏeš,
קֹ֔דֶשׁ
holy
N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
7004 [e]
qə·ṭō·reṯ
קְטֹ֥רֶת
incense
N‑fsc
5561 [e]
has·sam·mîm
הַסַּמִּ֖ים
of the sweet spices
Art | N‑mp
  
 

 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr;
טָה֑וֹר
pure
Adj‑ms
4639 [e]
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֖ה
according to the work
N‑msc
  
 
.
 
 
 7543 [e]
rō·qê·aḥ.
רֹקֵֽחַ׃
of the perfumer
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Exodus 36
Top of Page
Top of Page