Ecclesiastes 7
Interlinear Bible
The Value of Wisdom
2896 [e]   1
ṭō·wḇ   1
ט֥וֹב   1
[is] better   1
Adj‑ms   1
8034 [e]
šêm
שֵׁ֖ם
a [good] name
N‑ms
  
 

 
 
 8081 [e]
miš·še·men
מִשֶּׁ֣מֶן
than ointment
Prep‑m | N‑ms
2896 [e]
ṭō·wḇ;
ט֑וֹב
precious
Adj‑ms
3117 [e]
wə·yō·wm
וְי֣וֹם
and the day
Conj‑w | N‑msc
4194 [e]
ham·mā·weṯ,
הַמָּ֔וֶת
of death
Art | N‑ms
3117 [e]
mî·yō·wm
מִיּ֖וֹם
than the day
Prep‑m | N‑ms
  
 
.
 
 
 3205 [e]
hiw·wā·lə·ḏōw.
הִוָּלְדֽוֹ׃
of one's birth
V‑Nifal‑Inf | 3ms
2896 [e]   2
ṭō·wḇ   2
ט֞וֹב   2
Better   2
Adj‑ms   2
1980 [e]
lā·le·ḵeṯ
לָלֶ֣כֶת
to go
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
1004 [e]
bêṯ-
בֵּֽית־
the house
N‑msc
  
 

 
 
 60 [e]
’ê·ḇel,
אֵ֗בֶל
of mourning
N‑ms
1980 [e]
mil·le·ḵeṯ
מִלֶּ֙כֶת֙
Than to go
Prep‑m | V‑Qal‑Inf
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֣ית
the house
N‑msc
  
 

 
 
 4960 [e]
miš·teh,
מִשְׁתֶּ֔ה
of feasting
N‑ms
834 [e]
ba·’ă·šer
בַּאֲשֶׁ֕ר
for
Prep‑b | Pro‑r
1931 [e]

ה֖וּא
that [is]
Pro‑3ms
5490 [e]
sō·wp̄
ס֣וֹף
the end
N‑msc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
of all
N‑msc
  
 

 
 
 120 [e]
hā·’ā·ḏām;
הָאָדָ֑ם
men
Art | N‑ms
2416 [e]
wə·ha·ḥay
וְהַחַ֖י
and the living
Conj‑w, Art | N‑ms
5414 [e]
yit·tên
יִתֵּ֥ן
will take [it]
V‑Qal‑Imperf‑3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 
.
 
 
 3820 [e]
lib·bōw.
לִבּֽוֹ׃
heart
N‑msc | 3ms
2896 [e]   3
ṭō·wḇ   3
ט֥וֹב   3
[is] better   3
Adj‑ms   3
3708 [e]
ka·‘as
כַּ֖עַס
Sorrow
N‑ms
  
 

 
 
 7814 [e]
miś·śə·ḥōq;
מִשְּׂחֹ֑ק
than laughter
Prep‑m | N‑ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
7455 [e]
ḇə·rō·a‘
בְרֹ֥עַ
by sad
Prep‑b | N‑msc
6440 [e]
pā·nîm
פָּנִ֖ים
a countenance
N‑mp
3190 [e]
yî·ṭaḇ
יִ֥יטַב
is made better
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 3820 [e]
lêḇ.
לֵֽב׃
the heart
N‑ms
3820 [e]   4
lêḇ   4
לֵ֤ב   4
The heart   4
N‑msc   4
2450 [e]
ḥă·ḵā·mîm
חֲכָמִים֙
of the wise
Adj‑mp
1004 [e]
bə·ḇêṯ
בְּבֵ֣ית
[is] in the house
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 60 [e]
’ê·ḇel,
אֵ֔בֶל
of mourning
N‑ms
3820 [e]
wə·lêḇ
וְלֵ֥ב
but the heart
Conj‑w | N‑msc
3684 [e]
kə·sî·lîm
כְּסִילִ֖ים
of fools
N‑mp
1004 [e]
bə·ḇêṯ
בְּבֵ֥ית
[is] in the house
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 8057 [e]
śim·ḥāh.
שִׂמְחָֽה׃
of mirth
N‑fs
2896 [e]   5
ṭō·wḇ   5
ט֕וֹב   5
[it is] better   5
Adj‑ms   5
8085 [e]
liš·mō·a‘
לִשְׁמֹ֖עַ
to hear
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
1606 [e]
ga·‘ă·raṯ
גַּעֲרַ֣ת
the rebuke
N‑fsc
  
 

 
 
 2450 [e]
ḥā·ḵām;
חָכָ֑ם
of the wise
Adj‑ms
376 [e]
mê·’îš
מֵאִ֕ישׁ
Than for a man
Prep‑m | N‑ms
8085 [e]
šō·mê·a‘
שֹׁמֵ֖עַ
to hear
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
7892 [e]
šîr
שִׁ֥יר
the song
N‑msc
  
 
.
 
 
 3684 [e]
kə·sî·lîm.
כְּסִילִֽים׃
of fools
N‑mp
3588 [e]   6
   6
כִּ֣י   6
For   6
Conj   6
6963 [e]
ḵə·qō·wl
כְק֤וֹל
like the crackling
Prep‑k | N‑msc
5518 [e]
has·sî·rîm
הַסִּירִים֙
of thorns
Art | N‑fp
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֣חַת
under
Prep
  
 

 
 
 5518 [e]
has·sîr,
הַסִּ֔יר
a pot
Art | N‑cs
3651 [e]
kên
כֵּ֖ן
so
Adv
7814 [e]
śə·ḥōq
שְׂחֹ֣ק
[is] the laughter
N‑msc
  
 

 
 
 3684 [e]
hak·kə·sîl;
הַכְּסִ֑יל
of the fool
Art | N‑ms
1571 [e]
wə·ḡam-
וְגַם־
and also
Conj‑w | Conj
2088 [e]
zeh
זֶ֖ה
this [is]
Pro‑ms
  
 
.
 
 
 1892 [e]
hā·ḇel.
הָֽבֶל׃
vanity
N‑ms
3588 [e]   7
   7
כִּ֥י   7
Surely   7
Conj   7
6233 [e]
hā·‘ō·šeq
הָעֹ֖שֶׁק
oppression
Art | N‑ms
  
 

 
 
 1984 [e]
yə·hō·w·lêl
יְהוֹלֵ֣ל
destroys reason
V‑Piel‑Imperf‑3ms
2450 [e]
ḥā·ḵām;
חָכָ֑ם
a wise [man's]
Adj‑ms
6 [e]
wî·’ab·bêḏ
וִֽיאַבֵּ֥ד
and debases
Conj‑w | V‑Piel‑ConjImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3820 [e]
lêḇ
לֵ֖ב
the heart
N‑ms
  
 
.
 
 
 4979 [e]
mat·tā·nāh.
מַתָּנָֽה׃
a bribe
N‑fs
2896 [e]   8
ṭō·wḇ   8
ט֛וֹב   8
[is] better   8
Adj‑ms   8
319 [e]
’a·ḥă·rîṯ
אַחֲרִ֥ית
the end
N‑fsc
1697 [e]
dā·ḇār
דָּבָ֖ר
of a thing
N‑ms
7225 [e]
mê·rê·šî·ṯōw;
מֵֽרֵאשִׁית֑וֹ
than its beginning
Prep‑m | N‑fsc | 3ms
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֥וֹב
[is] better
Adj‑ms
750 [e]
’e·reḵ-
אֶֽרֶךְ־
the slow in
Adj‑msc
7307 [e]
rū·aḥ
ר֖וּחַ
spirit
N‑cs
1362 [e]
mig·gə·ḇah-
מִגְּבַהּ־
than the high in
Prep‑m | Adj‑msc
  
 
.
 
 
 7307 [e]
rū·aḥ.
רֽוּחַ׃
spirit
N‑cs
408 [e]   9
’al-   9
אַל־   9
Not   9
Adv   9
926 [e]
tə·ḇa·hêl
תְּבַהֵ֥ל
do hasten
V‑Piel‑Imperf‑2ms
7307 [e]
bə·rū·ḥă·ḵā
בְּרֽוּחֲךָ֖
in your spirit
Prep‑b | N‑csc | 2ms
  
 

 
 
 3707 [e]
liḵ·‘ō·ws;
לִכְע֑וֹס
to be angry
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3588 [e]

כִּ֣י
for
Conj
3708 [e]
ḵa·‘as,
כַ֔עַס
anger
N‑ms
2436 [e]
bə·ḥêq
בְּחֵ֥יק
in the bosom
Prep‑b | N‑msc
3684 [e]
kə·sî·lîm
כְּסִילִ֖ים
of fools
N‑mp
  
 
.
 
 
 5117 [e]
yā·nū·aḥ.
יָנֽוּחַ׃
rests
V‑Qal‑Imperf‑3ms
408 [e]   10
’al-   10
אַל־   10
Not   10
Adv   10
559 [e]
tō·mar
תֹּאמַר֙
do say
V‑Qal‑Imperf‑2ms
4100 [e]
meh
מֶ֣ה
why
Interrog
1961 [e]
hā·yāh,
הָיָ֔ה
were
V‑Qal‑Perf‑3ms
3117 [e]
še·hay·yā·mîm
שֶׁ֤הַיָּמִים֙
the days
Pro‑r, Art | N‑mp
7223 [e]
hā·ri·šō·nîm,
הָרִ֣אשֹׁנִ֔ים
former
Art | Adj‑mp
1961 [e]
hā·yū
הָי֥וּ
were
V‑Qal‑Perf‑3cp
2896 [e]
ṭō·w·ḇîm
טוֹבִ֖ים
better
Adj‑mp
  
 
؟
 
 
 428 [e]
mê·’êl·leh;
מֵאֵ֑לֶּה
than these
Prep‑m | Pro‑cp
3588 [e]

כִּ֛י
for
Conj
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
2451 [e]
mê·ḥā·ḵə·māh
מֵחָכְמָ֖ה
wisely
Prep‑m | N‑fs
7592 [e]
šā·’al·tā
שָׁאַ֥לְתָּ
you do inquire
V‑Qal‑Perf‑2ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
concerning
Prep
  
 
.
 
 
 2088 [e]
zeh.
זֶֽה׃
this
Pro‑ms
2896 [e]   11
ṭō·w·ḇāh   11
טוֹבָ֥ה   11
[is] good   11
Adj‑fs   11
2451 [e]
ḥāḵ·māh
חָכְמָ֖ה
Wisdom
N‑fs
5973 [e]
‘im-
עִֽם־
with
Prep
  
 

 
 
 5159 [e]
na·ḥă·lāh;
נַחֲלָ֑ה
an inheritance
N‑fs
3148 [e]
wə·yō·ṯêr
וְיֹתֵ֖ר
and profitable
Conj‑w | N‑ms
7200 [e]
lə·rō·’ê
לְרֹאֵ֥י
to those who see
Prep‑l | V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
  
 
.
 
 
 8121 [e]
haš·šā·meš.
הַשָּֽׁמֶשׁ׃
the sun
Art | N‑cs
3588 [e]   12
   12
כִּ֛י   12
For   12
Conj   12
  
 

 
 
 6738 [e]
bə·ṣêl
בְּצֵ֥ל
[is] a defense
Prep‑b | N‑ms
2451 [e]
ha·ḥā·ḵə·māh
הַֽחָכְמָ֖ה
wisdom
Art | N‑fs
  
 

 
 
 6738 [e]
bə·ṣêl
בְּצֵ֣ל
[is] a defense
Prep‑b | N‑ms
3701 [e]
hak·kā·sep̄;
הַכָּ֑סֶף
[as] money
Art | N‑ms
3504 [e]
wə·yiṯ·rō·wn
וְיִתְר֣וֹן
but the excellence
Conj‑w | N‑msc
1847 [e]
da·‘aṯ,
דַּ֔עַת
of knowledge [is]
N‑fs
2451 [e]
ha·ḥā·ḵə·māh
הַֽחָכְמָ֖ה
[that] wisdom
Art | N‑fs
2421 [e]
tə·ḥay·yeh
תְּחַיֶּ֥ה
gives life
V‑Piel‑Imperf‑3fs
  
 
.
 
 
 1167 [e]
ḇə·‘ā·le·hā.
בְעָלֶֽיהָ׃
to those who have it
N‑mpc | 3fs
7200 [e]   13
rə·’êh   13
רְאֵ֖ה   13
Consider   13
V‑Qal‑Imp‑ms   13
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4639 [e]
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֣ה
the work
N‑msc
  
 

 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm;
הָאֱלֹהִ֑ים
of God
Art | N‑mp
3588 [e]

כִּ֣י
for
Conj
4310 [e]

מִ֤י
who
Interrog
3201 [e]
yū·ḵal
יוּכַל֙
can
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 8626 [e]
lə·ṯaq·qên,
לְתַקֵּ֔ן
make straight
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
853 [e]
’êṯ
אֵ֖ת
 - 
DirObjM
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
what
Pro‑r
  
 
؟
 
 
 5791 [e]
‘iw·wə·ṯōw.
עִוְּתֽוֹ׃
He has made crooked
V‑Piel‑Perf‑3ms | 3ms
3117 [e]   14
bə·yō·wm   14
בְּי֤וֹם   14
in the day   14
Prep‑b | N‑msc   14
2896 [e]
ṭō·w·ḇāh
טוֹבָה֙
of prosperity
N‑fs
1961 [e]
hĕ·yêh
הֱיֵ֣ה
be
V‑Qal‑Imp‑ms
  
 

 
 
 2896 [e]
ḇə·ṭō·wḇ,
בְט֔וֹב
joyful
Prep‑b | N‑ms
3117 [e]
ū·ḇə·yō·wm
וּבְי֥וֹם
but in the day
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
7451 [e]
rā·‘āh
רָעָ֖ה
of adversity
N‑fs
  
 

 
 
 7200 [e]
rə·’êh;
רְאֵ֑ה
consider
V‑Qal‑Imp‑ms
1571 [e]
gam
גַּ֣ם
surely
Conj
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
2088 [e]
zeh
זֶ֤ה
this [one]
Pro‑ms
5980 [e]
lə·‘um·maṯ-
לְעֻמַּת־
as well as
Prep‑l
  
 

 
 
 2088 [e]
zeh
זֶה֙
this [one]
Pro‑ms
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֣ה
has appointed
V‑Qal‑Perf‑3ms
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm,
הָֽאֱלֹהִ֔ים
God
Art | N‑mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
1700 [e]
diḇ·raṯ,
דִּבְרַ֗ת
the end
N‑fsc
3808 [e]
šel·lō
שֶׁלֹּ֨א
so that nothing
Pro‑r | Adv‑NegPrt
4672 [e]
yim·ṣā
יִמְצָ֧א
can find out
V‑Qal‑Imperf‑3ms
120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָֽאָדָ֛ם
man
Art | N‑ms
310 [e]
’a·ḥă·rāw
אַחֲרָ֖יו
[that will come] after him
Prep | 3ms
  
 
.
 
 
 3972 [e]
mə·’ū·māh.
מְאֽוּמָה׃
nothing
N‑ms
Limits of Human Wisdom
853 [e]   15
’eṯ-   15
אֶת־   15
 -    15
DirObjM   15
3605 [e]
hak·kōl
הַכֹּ֥ל
Everything
Art | N‑ms
7200 [e]
rā·’î·ṯî
רָאִ֖יתִי
I have seen
V‑Qal‑Perf‑1cs
3117 [e]
bî·mê
בִּימֵ֣י
in days
Prep‑b | N‑mpc
  
 

 
 
 1892 [e]
heḇ·lî;
הֶבְלִ֑י
of my vanity
N‑msc | 1cs
3426 [e]
yêš
יֵ֤שׁ
there is
Adv
6662 [e]
ṣad·dîq
צַדִּיק֙
a just [man]
Adj‑ms
6 [e]
’ō·ḇêḏ
אֹבֵ֣ד
who perishes
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 6664 [e]
bə·ṣiḏ·qōw,
בְּצִדְק֔וֹ
in his righteousness
Prep‑b | N‑msc | 3ms
3426 [e]
wə·yêš
וְיֵ֣שׁ
and there is
Conj‑w | Adv
7563 [e]
rā·šā‘,
רָשָׁ֔ע
a wicked [man]
Adj‑ms
748 [e]
ma·’ă·rîḵ
מַאֲרִ֖יךְ
who prolongs [life]
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 7451 [e]
bə·rā·‘ā·ṯōw.
בְּרָעָתֽוֹ׃
in his wickedness
Prep‑b | N‑fsc | 3ms
408 [e]   16
’al-   16
אַל־   16
Not   16
Adv   16
1961 [e]
tə·hî
תְּהִ֤י
do be
V‑Qal‑Imperf.Jus‑2ms
6662 [e]
ṣad·dîq
צַדִּיק֙
righteous
Adj‑ms
  
 

 
 
 7235 [e]
har·bêh,
הַרְבֵּ֔ה
overly
V‑Hifil‑InfAbs
408 [e]
wə·’al-
וְאַל־
nor
Conj‑w | Adv
2449 [e]
tiṯ·ḥak·kam
תִּתְחַכַּ֖ם
be wise
V‑Hitpael‑Imperf‑2ms
  
 

 
 
 3148 [e]
yō·w·ṯêr;
יוֹתֵ֑ר
overly
N‑ms
4100 [e]
lām·māh
לָ֖מָּה
why
Interrog
  
 
؟
 
 
 8074 [e]
tiš·šō·w·mêm.
תִּשּׁוֹמֵֽם׃
should you destroy yourself
V‑Hitpael‑Imperf‑2ms
408 [e]   17
’al-   17
אַל־   17
not   17
Adv   17
  
 

 
 
 7561 [e]
tir·ša‘
תִּרְשַׁ֥ע
do be wicked
V‑Qal‑Imperf‑2ms
7235 [e]
har·bêh
הַרְבֵּ֖ה
overly
V‑Hifil‑InfAbs
408 [e]
wə·’al-
וְאַל־
nor
Conj‑w | Adv
1961 [e]
tə·hî
תְּהִ֣י
be
V‑Qal‑Imperf.Jus‑2ms
  
 
.
 
 
 5530 [e]
sā·ḵāl;
סָכָ֑ל
foolish
N‑ms
4100 [e]
lām·māh
לָ֥מָּה
Why
Interrog
4191 [e]
ṯā·mūṯ
תָמ֖וּת
should you die
V‑Qal‑Imperf‑2ms
3808 [e]
bə·lō
בְּלֹ֥א
before
Prep‑b | Adv‑NegPrt
  
 
؟
 
 
 6256 [e]
‘it·te·ḵā.
עִתֶּֽךָ׃
your time
N‑csc | 2ms
2896 [e]   18
ṭō·wḇ   18
ט֚וֹב   18
[it is] good   18
Adj‑ms   18
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Pro‑r
270 [e]
te·’ĕ·ḥōz
תֶּאֱחֹ֣ז
you grasp
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 

 
 
 2088 [e]
bā·zeh,
בָּזֶ֔ה
this
Prep‑b | Pro‑ms
1571 [e]
wə·ḡam-
וְגַם־
and also
Conj‑w | Conj
2088 [e]
miz·zeh
מִזֶּ֖ה
from this [one]
Prep‑m | Pro‑ms
408 [e]
’al-
אַל־
not
Adv
3240 [e]
tan·naḥ
תַּנַּ֣ח
remove
V‑Hifil‑Imperf.Jus‑2ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 3027 [e]
yā·ḏe·ḵā;
יָדֶ֑ךָ
your hand
N‑fsc | 2ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
3373 [e]
yə·rê
יְרֵ֥א
he who fears
Adj‑msc
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
N‑mp
3318 [e]
yê·ṣê
יֵצֵ֥א
will escape
V‑Qal‑Imperf‑3ms
854 [e]
’eṯ-
אֶת־
with
Prep
  
 
.
 
 
 3605 [e]
kul·lām.
כֻּלָּֽם׃
them all
N‑msc | 3mp
2451 [e]   19
ha·ḥā·ḵə·māh   19
הַֽחָכְמָ֖ה   19
Wisdom   19
Art | N‑fs   19
5810 [e]
tā·‘ōz
תָּעֹ֣ז
strengthens
V‑Qal‑Imperf‑3fs
2450 [e]
le·ḥā·ḵām;
לֶחָכָ֑ם
the wise
Prep‑l, Art | Adj‑ms
6235 [e]
mê·‘ă·śā·rāh
מֵֽעֲשָׂרָה֙
More than ten
Prep‑m | Number‑ms
7989 [e]
šal·lî·ṭîm,
שַׁלִּיטִ֔ים
rulers
Adj‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
Pro‑r
1961 [e]
hā·yū
הָי֖וּ
are
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 
.
 
 
 5892 [e]
bā·‘îr.
בָּעִֽיר׃
of the city
Prep‑b, Art | N‑fs
3588 [e]   20
   20
כִּ֣י   20
For   20
Conj   20
120 [e]
’ā·ḏām,
אָדָ֔ם
a man
N‑ms
369 [e]
’ên
אֵ֥ין
[there is] not
Adv
6662 [e]
ṣad·dîq
צַדִּ֖יק
just
Adj‑ms
  
 

 
 
 776 [e]
bā·’ā·reṣ;
בָּאָ֑רֶץ
on earth
Prep‑b, Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
who
Pro‑r
6213 [e]
ya·‘ă·śeh-
יַעֲשֶׂה־
does
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ
טּ֖וֹב
good
N‑ms
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
and not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 2398 [e]
ye·ḥĕ·ṭā.
יֶחֱטָֽא׃
does sin
V‑Qal‑Imperf‑3ms
1571 [e]   21
gam   21
גַּ֤ם   21
Also   21
Conj   21
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
everything
Prep‑l | N‑msc
1697 [e]
had·də·ḇā·rîm
הַדְּבָרִים֙
words
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Pro‑r
  
 

 
 
 1696 [e]
yə·ḏab·bê·rū,
יְדַבֵּ֔רוּ
people say
V‑Piel‑Imperf‑3mp
408 [e]
’al-
אַל־
not
Adv
5414 [e]
tit·tên
תִּתֵּ֖ן
do take
V‑Qal‑Imperf‑2ms
3820 [e]
lib·be·ḵā;
לִבֶּ֑ךָ
to heart
N‑msc | 2ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
lest
Pro‑r
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
lest
Adv‑NegPrt
8085 [e]
ṯiš·ma‘
תִשְׁמַ֥ע
you hear
V‑Qal‑Imperf‑2ms
853 [e]
’eṯ-
אֶֽת־
 - 
DirObjM
5650 [e]
‘aḇ·də·ḵā
עַבְדְּךָ֖
your servant
N‑msc | 2ms
  
 
.
 
 
 7043 [e]
mə·qal·le·ḵā.
מְקַלְלֶֽךָ׃
cursing you
V‑Piel‑Prtcpl‑msc | 2ms
3588 [e]   22
   22
כִּ֛י   22
For   22
Conj   22
1571 [e]
gam-
גַּם־
also
Conj
6471 [e]
pə·‘ā·mîm
פְּעָמִ֥ים
times
N‑fp
7227 [e]
rab·bō·wṯ
רַבּ֖וֹת
many times
Adj‑fp
3045 [e]
yā·ḏa‘
יָדַ֣ע
has known
V‑Qal‑Perf‑3ms
3820 [e]
lib·be·ḵā;
לִבֶּ֑ךָ
your own heart
N‑msc | 2ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
Pro‑r
1571 [e]
gam-
גַּם־
even
Conj
 
’at
[את]
you
Pro‑2ms
859 [e]
’at·tāh
(אַתָּ֖ה)
you
Pro‑2ms
7043 [e]
qil·lal·tā
קִלַּ֥לְתָּ
have cursed
V‑Piel‑Perf‑2ms
  
 
.
 
 
 312 [e]
’ă·ḥê·rîm.
אֲחֵרִֽים׃
others
Adj‑mp
3605 [e]   23
kāl-   23
כָּל־   23
All   23
N‑msc   23
2090 [e]
zōh
זֹ֖ה
this
Pro‑fs
5254 [e]
nis·sî·ṯî
נִסִּ֣יתִי
I have proved
V‑Piel‑Perf‑1cs
  
 

 
 
 2451 [e]
ḇa·ḥā·ḵə·māh;
בַֽחָכְמָ֑ה
by wisdom
Prep‑b, Art | N‑fs
  
 

 
 
 559 [e]
’ā·mar·tî
אָמַ֣רְתִּי
I said
V‑Qal‑Perf‑1cs
  
 

 
 
 2449 [e]
’eḥ·kā·māh,
אֶחְכָּ֔מָה
I will be wise
V‑Qal‑Imperf.Cohort‑1cs
1931 [e]
wə·hî
וְהִ֖יא
but it [was]
Conj‑w | Pro‑3fs
7350 [e]
rə·ḥō·w·qāh
רְחוֹקָ֥ה
far
Adj‑fs
  
 
.
 
 
 4480 [e]
mim·men·nî.
מִמֶּֽנִּי׃
from me
Prep | 1cs
  
 

 
 
 7350 [e]   24
rā·ḥō·wq   24
רָח֖וֹק   24
Far off   24
Adj‑ms   24
4100 [e]
mah-
מַה־
[As for] what
Interrog
1961 [e]
še·hā·yāh;
שֶּׁהָיָ֑ה
is
Pro‑r | V‑Qal‑Perf‑3ms
6013 [e]
wə·‘ā·mōq
וְעָמֹ֥ק ׀
and exceedingly
Conj‑w | Adj‑ms
  
 

 
 
 6013 [e]
‘ā·mōq
עָמֹ֖ק
deep
Adj‑ms
4310 [e]

מִ֥י
who
Interrog
  
 
؟
 
 
 4672 [e]
yim·ṣā·’en·nū.
יִמְצָאֶֽנּוּ׃
can find it out
V‑Qal‑Imperf‑3ms | 3mse
5437 [e]   25
sab·bō·w·ṯî   25
סַבּ֨וֹתִֽי   25
applied   25
V‑Qal‑Perf‑1cs   25
589 [e]
’ă·nî
אֲנִ֤י
I
Pro‑1cs
3820 [e]
wə·lib·bî
וְלִבִּי֙
and my heart
Conj‑w | N‑msc | 1cs
  
 

 
 
 3045 [e]
lā·ḏa·‘aṯ
לָדַ֣עַת
to know
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 8446 [e]
wə·lā·ṯūr,
וְלָת֔וּר
and to search
Conj‑w, Prep‑l | V‑Qal‑Inf
1245 [e]
ū·ḇaq·qêš
וּבַקֵּ֥שׁ
and seek out
Conj‑w | V‑Piel‑Inf
  
 

 
 
 2451 [e]
ḥāḵ·māh
חָכְמָ֖ה
wisdom
N‑fs
2808 [e]
wə·ḥeš·bō·wn;
וְחֶשְׁבּ֑וֹן
and the reason [of things]
Conj‑w | N‑ms
1847 [e]
wə·lā·ḏa·‘aṯ
וְלָדַ֙עַת֙
and to know
Conj‑w, Prep‑l | V‑Qal‑Inf
7562 [e]
re·ša‘
רֶ֣שַׁע
the wickedness
N‑ms
  
 

 
 
 3689 [e]
ke·sel,
כֶּ֔סֶל
of folly
N‑ms
5531 [e]
wə·has·siḵ·lūṯ
וְהַסִּכְל֖וּת
and Even of foolishness
Conj‑w, Art | N‑fs
  
 
.
 
 
 1947 [e]
hō·w·lê·lō·wṯ.
הוֹלֵלֽוֹת׃
[and] madness
N‑fp
4672 [e]   26
ū·mō·w·ṣe   26
וּמוֹצֶ֨א   26
And find   26
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms   26
589 [e]
’ă·nî
אֲנִ֜י
I
Pro‑1cs
4751 [e]
mar
מַ֣ר
more bitter
Adj‑ms
4194 [e]
mim·mā·weṯ,
מִמָּ֗וֶת
than death
Prep‑m | N‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 802 [e]
hā·’iš·šāh
הָֽאִשָּׁה֙
the woman
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
whose
Pro‑r
1931 [e]

הִ֨יא
is
Pro‑3fs
4685 [e]
mə·ṣō·w·ḏîm
מְצוֹדִ֧ים
snares
N‑mp
  
 

 
 
 2764 [e]
wa·ḥă·rā·mîm
וַחֲרָמִ֛ים
and nets
Conj‑w | N‑mp
3820 [e]
lib·bāh
לִבָּ֖הּ
heart
N‑msc | 3fs
  
 
.
 
 
 612 [e]
’ă·sū·rîm
אֲסוּרִ֣ים
[are] bonds
N‑mp
3027 [e]
yā·ḏe·hā;
יָדֶ֑יהָ
Whose hands
N‑fdc | 3fs
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֞וֹב
He who pleases
Adj‑ms
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֤י
 - 
Prep‑l | N‑cpc
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm
הָאֱלֹהִים֙
God
Art | N‑mp
4422 [e]
yim·mā·lêṭ
יִמָּלֵ֣ט
shall escape
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
4480 [e]
mim·men·nāh,
מִמֶּ֔נָּה
from her
Prep | 3fs
2398 [e]
wə·ḥō·w·ṭê
וְחוֹטֵ֖א
but the sinner
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
3920 [e]
yil·lā·ḵeḏ
יִלָּ֥כֶד
shall be trapped
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
  
bāh.
בָּֽהּ׃
by her
Prep | 3fs
  
 

 
 
 7200 [e]   27
rə·’êh   27
רְאֵה֙   27
Here is   27
V‑Qal‑Imp‑ms   27
2088 [e]
zeh
זֶ֣ה
this [that]
Pro‑ms
  
 

 
 
 4672 [e]
mā·ṣā·ṯî,
מָצָ֔אתִי
I have found
V‑Qal‑Perf‑1cs
559 [e]
’ā·mə·rāh
אָמְרָ֖ה
says
V‑Qal‑Perf‑3fs
  
 

 
 
 6953 [e]
qō·he·leṯ;
קֹהֶ֑לֶת
the Teacher
N‑ms
259 [e]
’a·ḥaṯ
אַחַ֥ת
[Adding] one [thing]
Number‑fs
  
 

 
 
 259 [e]
lə·’a·ḥaṯ
לְאַחַ֖ת
to the [other] one
Prep‑l | Number‑fs
4672 [e]
lim·ṣō
לִמְצֹ֥א
to find out
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 2808 [e]
ḥeš·bō·wn.
חֶשְׁבּֽוֹן׃
the reason
N‑ms
834 [e]   28
’ă·šer   28
אֲשֶׁ֛ר   28
which   28
Pro‑r   28
5750 [e]
‘ō·wḏ-
עוֹד־
still
Adv
  
 

 
 
 1245 [e]
biq·šāh
בִּקְשָׁ֥ה
seeks
V‑Piel‑Perf‑3fs
5315 [e]
nap̄·šî
נַפְשִׁ֖י
my soul
N‑fsc | 1cs
  
 

 
 
 3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֣א
but cannot
Conj‑w | Adv‑NegPrt
4672 [e]
mā·ṣā·ṯî;
מָצָ֑אתִי
I find
V‑Qal‑Perf‑1cs
120 [e]
’ā·ḏām
אָדָ֞ם
man
N‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֤ד
one
Number‑ms
505 [e]
mê·’e·lep̄
מֵאֶ֙לֶף֙
among a thousand
Prep‑m | Number‑ms
  
 

 
 
 4672 [e]
mā·ṣā·ṯî,
מָצָ֔אתִי
I have found
V‑Qal‑Perf‑1cs
802 [e]
wə·’iš·šāh
וְאִשָּׁ֥ה
but a woman
Conj‑w | N‑fs
3605 [e]
ḇə·ḵāl-
בְכָל־
among all
Prep‑b | N‑msc
428 [e]
’êl·leh
אֵ֖לֶּה
these
Pro‑cp
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 4672 [e]
mā·ṣā·ṯî.
מָצָֽאתִי׃
I have found
V‑Qal‑Perf‑1cs
905 [e]   29
lə·ḇaḏ   29
לְבַד֙   29
Only   29
Prep‑l | N‑ms   29
  
 

 
 
 7200 [e]
rə·’êh-
רְאֵה־
Truly
V‑Qal‑Imp‑ms
2088 [e]
zeh
זֶ֣ה
this
Pro‑ms
  
 

 
 
 4672 [e]
mā·ṣā·ṯî,
מָצָ֔אתִי
I have found
V‑Qal‑Perf‑1cs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
that
Pro‑r
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֧ה
made
V‑Qal‑Perf‑3ms
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm
הָאֱלֹהִ֛ים
God
Art | N‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָאָדָ֖ם
man
Art | N‑ms
  
 

 
 
 3477 [e]
yā·šār;
יָשָׁ֑ר
upright
Adj‑ms
1992 [e]
wə·hêm·māh
וְהֵ֥מָּה
but they
Conj‑w | Pro‑3mp
1245 [e]
ḇiq·šū
בִקְשׁ֖וּ
have sought out
V‑Piel‑Perf‑3cp
2810 [e]
ḥiš·šə·ḇō·nō·wṯ
חִשְּׁבֹנ֥וֹת
schemes
N‑mp
  
 
.
 
 
 7227 [e]
rab·bîm.
רַבִּֽים׃
many
Adj‑mp
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Ecclesiastes 6
Top of Page
Top of Page