Zsoltárok 86
Hungarian: Karoli
1Dávid imádsága.

2Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én; mentsd meg én Istenem a te szolgádat, a ki bízik benned.

3Könyörülj én rajtam Uram, mert hozzád kiáltok minden napon!

4Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel Uram lelkemet.

5Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, a kik hozzád kiáltanak.

6Figyelmezzél Uram az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát!

7Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.

8Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz!

9Eljõnek a népek mind, a melyeket alkottál, és leborulnak elõtted Uram, és dicsõítik a te nevedet.

10Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül!

11Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, [és] teljes szívvel féljem nevedet.

12Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívembõl, és dicsõítem a te nevedet örökké!

13Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból.

14Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem, és kegyetlenek serege keresi lelkemet, [a kik] meg sem gondolnak téged.

15De te Uram, könyörülõ és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmû és igazságú!

16Tekints reám és könyörülj rajtam! Add a te erõdet a te szolgádnak, és szabadítsd meg a te szolgálóleányodnak fiát!

17Adj jelt nékem javamra, hogy lássák az én gyûlölõim és szégyenüljenek meg, a mikor te Uram megsegítesz és megvigasztalsz engem.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 85
Top of Page
Top of Page