Zsoltárok 87
Hungarian: Karoli
1Ének. A Kóráh fiainak zsoltára.

2Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát.

3Dicsõséges dolgokat beszélnek felõled, te Istennek városa! Szela.

4Elõszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerõimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született.

5És ezt mondják a Sion felõl: Mind ez, mind amaz ott született, és õ, a Felséges, erõsíti azt.

6Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela.

7És tánczolva énekelik: minden forrásaim te benned vannak.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 86
Top of Page
Top of Page