Zsoltárok 85
Hungarian: Karoli
1Az éneklõmesternek, Kóráh fiainak zsoltára. (1a) Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób [nemzetségébõl ] való foglyokat.

2Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bûnüket. Szela.

3Elhárítottad [róluk] minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését.

4Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat!

5Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Nemzedékrõl nemzedékre tartod-é haragod?

6Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned?

7Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk!

8Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! Kétségnélkül békességet szól az õ népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra.

9Bizonyára közel van az õ szabadítása az õt félõkhöz, hogy dicsõség lakozzék a mi földünkön.

10Irgalmasság és hûség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.

11Hûség sarjad a földbõl, és igazság tekint alá az égbõl.

12Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét.

13[ (Psalms 85:14) Igazság jár elõtte és követi õt az õ lépéseinek útján. ]Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 84
Top of Page
Top of Page