Zsoltárok 84
Hungarian: Karoli
1Az éneklõmesternek, a gittitre; Kóráh fiainak zsoltára. (1a) Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura!

2Kivánkozik, sõt emésztõdik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élõ Isten felé.

3A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!

4Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.

5Boldog ember az, a kinek te vagy erõssége, [s] a te ösvényeid vannak szívében.

6Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai esõ.

7Erõrõl erõre jutnak, [míg] megjelennek Isten elõtt a Sionon.

8Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg Jákóbnak Istene! Szela.

9Mi paizsunk! Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orczáját!

10Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer [másutt;] inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában!

11Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsõséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek.

12[ (Psalms 84:13) Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned. ]Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 83
Top of Page
Top of Page