Zsoltárok 118
Hungarian: Karoli
1Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az õ kegyelme!

2Mondja hát Izráel, hogy örökkévaló az õ kegyelme!

3Mondja hát az Áron háza, hogy örökkévaló az õ kegyelme!

4Mondják hát, a kik félik az Urat, hogy örökkévaló az õ kegyelme!

5Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott [és] tágas térre [tett] engem az Úr.

6Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?

7Velem van az Úr az én segítõim közt, és nézni fogok az én gyûlölõimre.

8Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.

9Jobb az Úrban bízni, mint fõemberekben reménykedni.

10Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém õket.

11Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztém õket.

12Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tûz, mert az Úr nevében elvesztém õket.

13Igen taszítottál engem, hogy elessem; de az Úr megsegített engem.

14Erõsségem és énekem az Úr, és õ lõn nékem szabadulásul.

15Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!

16Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!

17Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!

18Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak.

19Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon [és] dicsérjem az Urat!

20Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon.

21Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél!

22A kõ a melyet az építõk megvetettek, szegeletkõvé lett!

23Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink elõtt!

24Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!

25Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó elõmenetelt!

26Áldott, a ki jõ az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok!

27Isten az Úr és õ világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához.

28Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged.

29Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az õ kegyelme!Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 117
Top of Page
Top of Page