2 Mózes 25
Hungarian: Karoli
1És szóla az Úr Mózeshez, mondván: 2Szólj az Izráel fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat; minden embertõl, a kit szíve hajt arra, szedjetek nékem ajándékokat. 3Ez pedig az az ajándék, a mit tõlök szedjetek: arany és ezüst és réz. 4És kék, és bíborpiros, és karmazsinszinû [fonal], meg len [fonal,] és kecskeszõr. 5És veresre festett kosbõrök, és borzbõrök, és sittim-fa. 6Mécsbe való olaj, kenet-olajhoz való arómák, és füstöléshez való fûszerek. 7Ónix-kövek és foglalni való kövek, az efódhoz és a hósenhez. 8És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy õ közöttök lakozzam. 9Mindenestõl úgy csináljátok, a mint én megmutatom néked a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját.

10És csináljanak egy ládát sittim-fából; harmadfél sing hosszút, másfél sing széleset, és másfél sing magasat. 11Borítsd meg azt tiszta aranynyal, belõl is kivül is megborítsd azt, és csinálj reá köröskörûl arany pártázatot. 12És önts ahhoz négy arany karikát, és illeszd [azokat] a négy szegeletére; egyik oldalára is két karikát, a másik oldalára is két karikát. 13Csinálj rúdakat is sittim-fából, és azokat is megborítsd arannyal. 14És a rúdakat dugd a láda oldalain levõ karikákba, hogy azokon hordozzák a ládát. 15A rúdak álljanak a láda karikáiban; ne vegyék ki azokból. 16És a bizonyságot, a melyet néked adok, tedd a ládába.

17Csinálj fedelet is tiszta aranyból: harmadfél sing hosszút, és másfél sing széleset. 18Csinálj két Kérubot is aranyból, vert [arany]ból csináld azokat a fedélnek két végére. 19Az egyik Kérubot csináld az egyik végére innen, a másik Kérubot a másik végére onnan: a fedélbõl csináljátok ki a Kérubokat annak két végén. 20A Kérubok pedig terjeszszék ki szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet; arczaik egymásfelé legyenek; a Kérubok arczai a fedél felé forduljanak. 21A fedelet pedig helyezd a ládára felül, a ládába pedig tedd a bizonyságot, a melyet adok néked. 22Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejérõl, a két Kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, a miket általad parancsolok az Izráel fiainak.

23Csinálj asztalt is sittim-fából, két sing hosszút, egy sing széleset, és másfél sing magasat. 24És borítsd be azt tiszta aranynyal, és csinálj reá köröskörül arany pártázatot. 25Csinálj reá köröskörûl egy tenyérnyi karájt, karajára pedig csinálj köröskörûl arany pártázatot. 26Négy arany karikát is csinálj hozzá, és illeszd a karikákat a négy lábának négy szegletére. 27A karáj mellett legyenek a karikák rúdtartókul, hogy hordozhassák az asztalt. 28Azokat a rúdakat is sittim-fából csináld és aranynyal borítsd be, és azokon hordozzák az asztalt. 29Készítsd el tálait is, csészéit is, kancsóit is, kelyheit is, a melyekkel italáldozatot áldoznak; tiszta aranyból csináld azokat. 30És tégy az asztalra szent kenyeret, [mely] mindenkor elõttem [legyen].

31Csinálj gyertyatartót is tiszta aranyból; vert [arany]ból készüljön a gyertyatartó; annak szára, ága csészéi, gombjai és virágai ugyanabból legyenek. 32Hat ág jõjjön ki oldalaiból; három gyertyatartó-ág az egyik oldalból, és három gyertyatartó-ág a másik oldalból. 33Mandolavirág formájú három csésze az egyik ágon, gombbal és virággal; és mandolavirág formájú három csésze a másik ágon is, gombbal és virággal; így legyen a gyertyatartóból kijövõ mind a hat ágon. 34A gyertyatartón pedig négy mandolavirág formájú csésze legyen, gombjaival és virágaival. 35Gomb legyen a belõle [kijövõ] két ág alatt; ismét gomb a belõle [kijövõ] két ág alatt, és ismét gomb a belõle [kijövõ] két ág alatt: [így] a gyertyatartóból kijövõ [mind] a hat ág alatt. 36Gombjaik és ágaik magából legyenek; egy darab tiszta aranyból legyen verve az egész. 37Csinálj hozzá hét mécset is, és úgy rakják fel mécseit, hogy elõre világítsanak. 38Hamvvevõi és hamutartói is tiszta aranyból legyenek. 39Egy tálentom tiszta aranyból csinálják azt, mindezeket az eszközöket. 40Vigyázz, hogy arra a formára csináld, a mely a hegyen mutattatott néked.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Exodus 24
Top of Page
Top of Page