περισσεύει
Englishman's Concordance
περισσεύει (perisseuei) — 3 Occurrences

2 Corinthians 1:5 V-PIA-3S
GRK: ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα
NAS: are ours in abundance, so
KJV: the sufferings of Christ abound in us,
INT: Because as abound the sufferings

2 Corinthians 1:5 V-PIA-3S
GRK: τοῦ χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ
NAS: our comfort is abundant through
KJV: consolation also aboundeth by Christ.
INT: Christ abounds also the

2 Corinthians 3:9 V-PIA-3S
GRK: πολλῷ μᾶλλον περισσεύει ἡ διακονία
NAS: of righteousness abound in glory.
KJV: of righteousness exceed in
INT: much rather abounds the ministry

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page