κλαίοντες
Englishman's Concordance
κλαίοντες (klaiontes) — 6 Occurrences

Luke 6:21 V-PPA-NMP
GRK: μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν ὅτι
NAS: Blessed [are] you who weep now,
KJV: Blessed [are ye] that weep now:
INT: Blessed [you] who weep now for

Acts 21:13 V-PPA-NMP
GRK: Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές
NAS: are you doing, weeping and breaking
KJV: What mean ye to weep and to break
INT: What are you doing weeping and breaking

1 Corinthians 7:30 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ κλαίοντες ὡς μὴ
NAS: and those who weep, as though
KJV: And they that weep, as
INT: and those weeping as not

1 Corinthians 7:30 V-PPA-NMP
GRK: ὡς μὴ κλαίοντες καὶ οἱ
NAS: as though they did not weep; and those
KJV: as though they wept not;
INT: as not weeping and those

Revelation 18:15 V-PPA-NMP
GRK: βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες
NAS: of her torment, weeping and mourning,
KJV: of her torment, weeping and wailing,
INT: torment of her weeping and mourning

Revelation 18:19 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες
NAS: and were crying out, weeping and mourning,
KJV: and cried, weeping and wailing,
INT: and cried weeping and mourning

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page