κλαίουσα
Englishman's Concordance
κλαίουσα (klaiousa) — 3 Occurrences

Matthew 2:18 V-PPA-NFS
GRK: πολύς Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα
KJV: Rachel weeping [for] her
INT: great Rachel weeping [for] the children

Luke 7:38 V-PPA-NFS
GRK: πόδας αὐτοῦ κλαίουσα τοῖς δάκρυσιν
NAS: [Him] at His feet, weeping, she began
KJV: behind [him] weeping, and began
INT: feet of him weeping the tears

John 20:11 V-PPA-NFS
GRK: μνημείῳ ἔξω κλαίουσα ὡς οὖν
NAS: the tomb weeping; and so,
KJV: at the sepulchre weeping: and as
INT: tomb outside weeping As therefore

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page