Ἐπιστάτα
Englishman's Concordance
Ἐπιστάτα (Epistata) — 7 Occurrences

Luke 5:5 N-VMS
GRK: Σίμων εἶπεν Ἐπιστάτα δι' ὅλης
NAS: and said, Master, we worked hard
KJV: unto him, Master, we have toiled
INT: Simon said Master through whole

Luke 8:24 N-VMS
GRK: αὐτὸν λέγοντες Ἐπιστάτα ἐπιστάτα ἀπολλύμεθα
NAS: Him up, saying, Master, Master,
KJV: saying, Master, master,
INT: him saying Master Master we are perishing

Luke 8:24 N-VMS
GRK: λέγοντες Ἐπιστάτα ἐπιστάτα ἀπολλύμεθα ὁ
NAS: Master, Master, we are perishing!
KJV: Master, master, we perish.
INT: saying Master Master we are perishing

Luke 8:45 N-VMS
GRK: ὁ Πέτρος Ἐπιστάτα οἱ ὄχλοι
NAS: said, Master, the people
KJV: him said, Master, the multitude throng
INT: Peter Master the people

Luke 9:33 N-VMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν Ἐπιστάτα καλόν ἐστιν
NAS: to Jesus, Master, it is good
KJV: unto Jesus, Master, it is good
INT: Jesus Master good it is

Luke 9:49 N-VMS
GRK: Ἰωάννης εἶπεν Ἐπιστάτα εἴδομέν τινα
NAS: and said, Master, we saw
KJV: answered and said, Master, we saw one
INT: John said Master we saw someone

Luke 17:13 N-VMS
GRK: λέγοντες Ἰησοῦ ἐπιστάτα ἐλέησον ἡμᾶς
NAS: Jesus, Master, have mercy
KJV: Jesus, Master, have mercy
INT: saying Jesus Master have compassion on us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page