ἐπιγνοῦσιν
Englishman's Concordance
ἐπιγνοῦσιν (epignousin) — 1 Occurrence

2 Peter 2:21 V-APA-DMP
GRK: δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ
NAS: than having known it, to turn away
KJV: than, after they have known [it], to turn
INT: of righteousness than having known [it] to have turned from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page