δωρεὰν
Englishman's Concordance
δωρεὰν (dōrean) — 5 Occurrences

John 4:10 N-AFS
GRK: ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ
NAS: you knew the gift of God,
KJV: If thou knewest the gift of God, and
INT: you had known the gift of God

Acts 2:38 N-AFS
GRK: λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου
NAS: and you will receive the gift of the Holy
KJV: ye shall receive the gift of the Holy
INT: you will receive the gift of the Holy

Acts 8:20 N-AFS
GRK: ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ
NAS: you could obtain the gift of God
KJV: thou hast thought that the gift of God
INT: because the gift of God

Acts 11:17 N-AFS
GRK: τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς
NAS: to them the same gift as [He gave] to us also
KJV: the like gift as
INT: the like gift gave to them

Ephesians 3:7 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος
NAS: according to the gift of God's
KJV: according to the gift of the grace
INT: according to to the gift of the grace

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page