ἀποδιδόντες
Englishman's Concordance
ἀποδιδόντες (apodidontes) — 2 Occurrences

Romans 12:17 V-PPA-NMP
GRK: ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες προνοούμενοι καλὰ
NAS: Never pay back evil for evil
KJV: Recompense to no man evil
INT: for evil repay providing right [things]

1 Peter 3:9 V-PPA-NMP
GRK: μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ
NAS: not returning evil for evil
KJV: Not rendering evil for
INT: not rendering evil for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page