ἀγαπητόν
Englishman's Concordance
ἀγαπητόν (agapēton) — 7 Occurrences

Mark 12:6 Adj-AMS
GRK: εἶχεν υἱὸν ἀγαπητόν ἀπέστειλεν αὐτὸν
NAS: more [to send], a beloved son;
KJV: son, his wellbeloved, he sent him
INT: having son beloved he sent him

Luke 20:13 Adj-AMS
GRK: μου τὸν ἀγαπητόν ἴσως τοῦτον
NAS: I will send my beloved son;
KJV: I will send my beloved son: it may be
INT: of me the beloved perhaps him

Romans 16:5 Adj-AMS
GRK: Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου ὅς
NAS: Epaenetus, my beloved, who
KJV: Salute my wellbeloved Epaenetus, who
INT: Epaenetus the beloved of me who

Romans 16:8 Adj-AMS
GRK: Ἀμπλιᾶτον τὸν ἀγαπητόν μου ἐν
NAS: Ampliatus, my beloved in the Lord.
KJV: Amplias my beloved in the Lord.
INT: Ampliatus beloved of me in [the]

Romans 16:9 Adj-AMS
GRK: Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου
NAS: in Christ, and Stachys my beloved.
KJV: Stachys my beloved.
INT: Stachys the beloved of me

1 Corinthians 4:17 Adj-ANS
GRK: μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν
NAS: who is my beloved and faithful
KJV: is my beloved son, and
INT: my child beloved and faithful

Philemon 1:16 Adj-AMS
GRK: δοῦλον ἀδελφὸν ἀγαπητόν μάλιστα ἐμοί
NAS: a slave, a beloved brother,
KJV: a brother beloved, specially
INT: a slave a brother beloved especially to me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page