Proverbs 28
Croatian Bible
1 Opaki bježe i kad ih nitko ne progoni, a pravednici su neustrašivi kao mladi lav.

2Kad se u zemlji griješi, mnogi su joj knezovi, a s čovjekom razumnim i umnim uprava je postojana.

3Čovjek opak koji tlači ubogoga - kiša je razorna poslije koje kruha nema.

4Koji zapuštaju Zakon, veličaju opake, a koji se drže Zakona, protive im se.

5Zli ljudi ne razumiju pravice, a koji traže Jahvu, razumiju sve.

6Bolji je siromah koji živi bezazleno nego bogataš koji kroči krivim putem.

7Tko se drži Zakona, razuman je sin, a tko se druži s izbjeglicama, sramoti oca svoga.

8Tko umnožava bogatstvo svoje lihvom i pridom, skuplja ga onomu tko je milostiv ubogima.

9Tko uklanja uho svoje da ne sluša Zakona, i molitva je njegova mrska.

10Tko zavodi poštene na put zao, past će u jamu svoju, a pošteni će baštiniti sreću.

11Bogat se čovjek čini sebi mudrim, ali će ga razuman siromah raskrinkati.

12Velika je slava kad se raduju pravednici, a kad se dižu opaki, ljudi se kriju.

13Tko skriva svoje grijehe, nema sreće, a tko ih ispovijeda i odriče ih se, milost nalazi.

14Blago čovjeku uvijek bojaznu, jer čovjek okorjela srca zapada u nesreću.

15Lav koji riče i gladan medvjed: takav je opak vladalac siromašnu narodu.

16Nerazuman knez čini mnoga nasilja, a koji mrzi lakomost, dugo živi.

17Onaj koga tišti krvna krivica, do groba bježi: ne zaustavljajte ga.

18Spasava se tko živi pravedno, tko se koleba između dva puta, propada na jednom od njih.

19Tko obrađuje svoju zemlju, nasitit će se kruha, a tko trči za tlapnjama, nasitit će se siromaštva.

20Čestit čovjek stječe blagoslov, a tko hrli za bogatstvom, ne ostaje bez kazne.

21Ne valja biti pristran na sudu, jer i za zalogaj kruha čovjek čini zlo.

22Pohlepnik hrli za bogatstvom, a ne zna da će ga stići oskudica.

23Tko kori čovjeka, nalazi poslije veću milost nego onaj koji laska jezikom.

24Tko pljačka oca svoga i majku svoju i veli: Nije grijeh, drug je razbojniku.

25Lakomac zameće svađu, a tko se uzda u Jahvu, uspjet će.

26Bezuman je tko se uzda u svoje srce, a spasava se tko živi mudro.

27Tko daje siromahu, ne trpi oskudicu; a tko odvraća oči svoje, bit će proklet.

28Kad se dižu opaki, ljudi se kriju, a kad propadaju, tad se množe pravednici.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Proverbs 27
Top of Page
Top of Page