Evanðelje po Ivanu 1
Croatian Bible
1 U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. 2Ona bijaše u početku u Boga. 3Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade 4u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; 5i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.

6Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. 7On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. 8Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo.

9Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; 10bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. 11K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. 12A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, 13koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga.

14I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine. 15Ivan svjedoči za njega. Viče: To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene! 16Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. 17Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. 18Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani.

19A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: Tko si ti?, 20on prizna; ne zanijeka, nego prizna: Ja nisam Krist. 21Upitaše ga nato: Što dakle? Jesi li Ilija? Odgovori: Nisam. Jesi li Prorok? Odgovori: Ne. 22Tada mu rekoše: Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi? 23On odgovori: Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! - kako reče prorok Izaija.

24A neki izaslanici bijahu farizeji. 25Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok? 26Ivan im odgovori: Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate - 27onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući. 28To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.

29Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! 30To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! 31Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu. 32I posvjedoči Ivan: Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. 33Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: 'Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.' 34I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.

35Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. 36Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: Evo Jaganjca Božjega! 37Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. 38Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: Što tražite? Oni mu rekoše: Rabbi - što znači: Učitelju - gdje stanuješ? 39Reče im: Dođite i vidjet ćete. Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura. 40Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. 41On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: Našli smo Mesiju! - što znači Krist - Pomazanik. 42Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa! - što znači Petar - Stijena.

43Sutradan naumi Isus poći u Galileju. Nađe Filipa i reče mu: Pođi za mnom! 44Filip je bio iz Betsaide, iz grada Andrijina i Petrova. 45Filip nađe Natanaela i javi mu: Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta. 46Reče mu Natanael: Iz Nazareta da može biti što dobro? Kaže mu Filip: Dođi i vidi. 47Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare! 48Kaže mu Natanael: Odakle me poznaješ? Odgovori mu Isus: Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom. 49Nato će mu Natanael: Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov! 50Odgovori mu Isus: Stoga što ti rekoh: 'Vidjeh te pod smokvom', vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti! 51I nadoda: Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Luke 24
Top of Page
Top of Page