John 1:38
New International Version
Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi" (which means "Teacher"), "where are you staying?"

New Living Translation
Jesus looked around and saw them following. "What do you want?" he asked them. They replied, "Rabbi" (which means "Teacher"), "where are you staying?"

English Standard Version
Jesus turned and saw them following and said to them, “What are you seeking?” And they said to him, “Rabbi” (which means Teacher), “where are you staying?”

New American Standard Bible
And Jesus turned and saw them following, and said to them, "What do you seek?" They said to Him, "Rabbi (which translated means Teacher), where are You staying?"

King James Bible
Then Jesus turned, and saw them following, and saith unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, (which is to say, being interpreted, Master,) where dwellest thou?

Holman Christian Standard Bible
When Jesus turned and noticed them following Him, He asked them, "What are you looking for?" They said to Him, "Rabbi" (which means "Teacher"), "where are You staying?"

International Standard Version
But when Jesus turned around and saw them following, he asked them, "What are you looking for?" They asked him, "Rabbi," (which is translated "Teacher"), "where are you staying?"

NET Bible
Jesus turned around and saw them following and said to them, "What do you want?" So they said to him, "Rabbi" (which is translated Teacher), "where are you staying?"

Aramaic Bible in Plain English
And Yeshua turned and he saw them coming after him and he said: “What are you seeking?”, and they said, “Our Master, where are you staying?”

GOD'S WORD® Translation
Jesus turned around and saw them following him. He asked them, "What are you looking for?" They said to him, "Rabbi" (which means "teacher"), "where are you staying?"

Jubilee Bible 2000
Then Jesus turned and saw them following and said unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi (which is to say, being interpreted, Master), where dwellest thou?

King James 2000 Bible
Then Jesus turned, and saw them following, and said unto them, What seek you? They said unto him, Rabbi, (which is to say, being interpreted, Teacher,) where do you dwell?

American King James Version
Then Jesus turned, and saw them following, and said to them, What seek you? They said to him, Rabbi, (which is to say, being interpreted, Master,) where dwell you?

American Standard Version
And Jesus turned, and beheld them following, and saith unto them, What seek ye? And they said unto him, Rabbi (which is to say, being interpreted, Teacher), where abideth thou?

Douay-Rheims Bible
And Jesus turning, and seeing them following him, saith to them: What seek you? Who said to him, Rabbi, (which is to say, being interpreted, Master,) where dwellest thou?

Darby Bible Translation
But Jesus having turned, and seeing them following, says to them, What seek ye? And *they* said to him, Rabbi (which, being interpreted, signifies Teacher), where abidest thou?

English Revised Version
And Jesus turned, and beheld them following, and saith unto them, What seek ye? And they said unto him, Rabbi (which is to say, being interpreted, Master), where abidest thou?

Webster's Bible Translation
Then Jesus turned, and saw them following, and saith to them, What seek ye? They said to him, Rabbi (which is to say, being interpreted, Master) where dwellest thou?

Weymouth New Testament
Then Jesus turned round, and seeing them following He asked them, "What is your wish?" "Rabbi," they replied--'Rabbi' means 'Teacher' --"where are you staying?"

World English Bible
Jesus turned, and saw them following, and said to them, "What are you looking for?" They said to him, "Rabbi" (which is to say, being interpreted, Teacher), "where are you staying?"

Young's Literal Translation
And Jesus having turned, and having beheld them following, saith to them, 'What seek ye?' and they said to them, 'Rabbi, (which is, being interpreted, Teacher,) where remainest thou?'

Johannes 1:38 Afrikaans PWL
Yeshua het omgedraai en hulle gesien wat Hom volg en vir hulle gevra: “Wat soek julle?” Hulle antwoord Hom: “Leermeester, waar is U tuis?”

Gjoni 1:38 Albanian
Por Jezusi u kthye dhe, kur pa se po e ndiqnin, u tha atyre: ''Ç'kërkoni?''. Ata i thanë: ''Rabbi (që e përkthyer do të thotë "mësues"), ku banon?''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 1:38 Arabic: Smith & Van Dyke
فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان. فقالا ربي الذي تفسيره يا معلّم اين تمكث.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 1:38 Armenian (Western): NT
Երբ Յիսուս դարձաւ եւ տեսաւ թէ անոնք կը հետեւէին իրեն, ըսաւ անոնց. «Ի՞նչ կը փնտռէք»: Անոնք ալ ըսին իրեն. «Ռաբբի՛, (որ թարգմանուելով՝ վարդապետ ըսել է,) ո՞ւր կը բնակիս»:

Euangelioa S. Ioannen araura.  1:38 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta itzuliric Iesusec, eta ikussiric hec çarreitzala, dioste hæy, Ceren bilha çabiltzate? Eta hec erran cieçoten, Rabbi (erran nahi baita hambat nola Magistrua) non egoiten aiz?

Dyr Johanns 1:38 Bavarian
Und wie dyr Iesen umgschaut und saah, däß s iem naachhingiengend, gfraagt yr s: "Was wolltß n +ös?" Sö gfraagnd zrugg: "Maister, wo bist n z Haus?"

Йоан 1:38 Bulgarian
И като се обърна Исус и видя, че идат подире Му, казва им: Що търсите? А те Му рекоха: Равви, (което значи, Учителю), где живееш?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌轉過身來,看到他們跟著走,就問:「你們尋找什麼呢?」他們對耶穌說:「拉比,你住在哪裡呢?」——「拉比」翻譯出來意思是「老師」。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣转过身来,看到他们跟着走,就问:“你们寻找什么呢?”他们对耶稣说:“拉比,你住在哪里呢?”——“拉比”翻译出来意思是“老师”。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌轉過身來,看見他們跟著,就問他們說:「你們要什麼?」他們說:「拉比,在哪裡住?」(「拉比」翻出來就是「夫子」。)

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣转过身来,看见他们跟着,就问他们说:“你们要什么?”他们说:“拉比,在哪里住?”(“拉比”翻出来就是“夫子”。)

約 翰 福 音 1:38 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 轉 過 身 來 , 看 見 他 們 跟 著 , 就 問 他 們 說 : 「 你 們 要 甚 麼 ? 」 他 們 說 : 「 拉 比 , 在 哪 裡 住 ? 」 ( 拉 比 翻 出 來 就 是 夫 子 。 )

約 翰 福 音 1:38 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 转 过 身 来 , 看 见 他 们 跟 着 , 就 问 他 们 说 : 「 你 们 要 甚 麽 ? 」 他 们 说 : 「 拉 比 , 在 哪 里 住 ? 」 ( 拉 比 翻 出 来 就 是 夫 子 。 )

Evanðelje po Ivanu 1:38 Croatian Bible
Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: Što tražite? Oni mu rekoše: Rabbi - što znači: Učitelju - gdje stanuješ?

Jan 1:38 Czech BKR
I obrátiv se Ježíš, a uzřev je, ani jdou za ním, dí jim:

Johannes 1:38 Danish
Men Jesus vendte sig om, og da han saa dem følge sig, siger han til dem: »Hvad søge I efter?« Men de sagde til ham: (39) »Rabbi! (hvilket udlagt betyder Mester) hvor opholder du dig?«

Johannes 1:38 Dutch Staten Vertaling
En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen:

Nestle Greek New Testament 1904
στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ῥαββεί, (ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε,) ποῦ μένεις;

Westcott and Hort 1881
στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ῥαββεί, ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε, ποῦ μένεις;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ῥαββεί / ῥαββί, ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε ποῦ μένεις;

RP Byzantine Majority Text 2005
Στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας, λέγει αὐτοῖς, Tί ζητεῖτε; Οἱ δὲ εἴπον αὐτῷ, Ῥαββί― ὃ λέγεται ἑρμηνευόμενον, Διδάσκαλε― ποῦ μένεις;

Greek Orthodox Church 1904
στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς·

Tischendorf 8th Edition
στραφεὶς ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς·

Scrivener's Textus Receptus 1894
στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας, λέγει αὐτοῖς, Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Ῥαββί ὃ λέγεται ἑρμηνευόμενον, Διδάσκαλε, ποῦ μένεις;

Stephanus Textus Receptus 1550
στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς Τί ζητεῖτε οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ Ῥαββί ὃ λέγεται ἑρμηνευόμενον, Διδάσκαλε ποῦ μένεις

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
στραφεις δε ο ιησους και θεασαμενος αυτους ακολουθουντας λεγει αυτοις τι ζητειτε οι δε ειπαν αυτω ραββι ο λεγεται μεθερμηνευομενον διδασκαλε που μενεις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
στραφεις ο ιησους και θεασαμενος αυτους ακολουθουντας λεγει αυτοις

Stephanus Textus Receptus 1550
στραφεις δε ο ιησους και θεασαμενος αυτους ακολουθουντας λεγει αυτοις τι ζητειτε οι δε ειπον αυτω ραββι ο λεγεται ερμηνευομενον διδασκαλε που μενεις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
στραφεις δε ο Ιησους και θεασαμενος αυτους ακολουθουντας, λεγει αυτοις, Τι ζητειτε; οι δε ειπον αυτω, Ραββι ο λεγεται ερμηνευομενον, Διδασκαλε, που μενεις;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
στραφεις δε ο ιησους και θεασαμενος αυτους ακολουθουντας λεγει αυτοις τι ζητειτε οι δε ειπον αυτω ραββι ο λεγεται ερμηνευομενον διδασκαλε που μενεις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
στραφεις δε ο ιησους και θεασαμενος αυτους ακολουθουντας λεγει αυτοις τι ζητειτε οι δε ειπαν αυτω ραββι ο λεγεται μεθερμηνευομενον διδασκαλε που μενεις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
strapheis de ho Iēsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois Ti zēteite? hoi de eipan autō Rhabbei, (ho legetai methermēneuomenon Didaskale,) pou meneis?

strapheis de ho Iesous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois Ti zeteite? hoi de eipan auto Rhabbei, (ho legetai methermeneuomenon Didaskale,) pou meneis?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
strapheis de ho Iēsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois Ti zēteite? hoi de eipan autō Rhabbei, ho legetai methermēneuomenon Didaskale, pou meneis?

strapheis de ho Iesous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois Ti zeteite? hoi de eipan auto Rhabbei, ho legetai methermeneuomenon Didaskale, pou meneis?

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:38 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
strapheis o iēsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois

strapheis o iEsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:38 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
strapheis de o iēsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois ti zēteite oi de eipon autō rabbi o legetai ermēneuomenon didaskale pou meneis

strapheis de o iEsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois ti zEteite oi de eipon autO rabbi o legetai ermEneuomenon didaskale pou meneis

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:38 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
strapheis de o iēsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois ti zēteite oi de eipon autō rabbi o legetai ermēneuomenon didaskale pou meneis

strapheis de o iEsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois ti zEteite oi de eipon autO rabbi o legetai ermEneuomenon didaskale pou meneis

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:38 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
strapheis de o iēsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois ti zēteite oi de eipon autō rabbi o legetai ermēneuomenon didaskale pou meneis

strapheis de o iEsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois ti zEteite oi de eipon autO rabbi o legetai ermEneuomenon didaskale pou meneis

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:38 Westcott/Hort - Transliterated
strapheis de o iēsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois ti zēteite oi de eipan autō rabbi o legetai methermēneuomenon didaskale pou meneis

strapheis de o iEsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois ti zEteite oi de eipan autO rabbi o legetai methermEneuomenon didaskale pou meneis

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:38 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
strapheis de o iēsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois ti zēteite oi de eipan autō rabbi o legetai methermēneuomenon didaskale pou meneis

strapheis de o iEsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois ti zEteite oi de eipan autO rabbi o legetai methermEneuomenon didaskale pou meneis

János 1:38 Hungarian: Karoli
Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, monda nékik:

La evangelio laŭ Johano 1:38 Esperanto
Kaj Jesuo sin turnis, kaj vidis ilin sekvantajn, kaj diris al ili:Kion vi sercxas? Kaj ili diris al li:Rabeno (tio estas, Majstro), kie vi logxas?

Evankeliumi Johanneksen mukaan 1:38 Finnish: Bible (1776)
Mutta Jesus käänsi itsensä ja näki ne seuraavan, ja sanoi heille: 39. Mitä te etsitte? Niin he sanoivat hänelle: Rabbi (se on niin paljo sanottu: opettaja) kussas asut?

Jean 1:38 French: Darby
Et Jesus se retournant, et voyant qu'ils le suivaient, (1-39) leur dit: Que cherchez-vous? Et il lui dirent: Rabbi (ce qui, interprete, signifie maitre), ou demeures-tu?

Jean 1:38 French: Louis Segond (1910)
Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi ce qui signifie Maître, où demeures-tu?

Jean 1:38 French: Martin (1744)
Et Jésus se retournant, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit : que cherchez-vous? Ils lui répondirent : Rabbi, c'est-à-dire, Maître, où demeures-tu?

Johannes 1:38 German: Modernized
Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was suchet ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi (das ist verdolmetscht, Meister), wo bist du zur Herberge?

Johannes 1:38 German: Luther (1912)
Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was suchet ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Meister, wo bist du zur Herberge? {~} {~} {~}

Johannes 1:38 German: Textbibel (1899)
Jesus aber wandte sich um, und da er schaute wie sie nachfolgten, sagt er zu ihnen: was suchet ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi (das heißt übersetzt Lehrer), wo wohnst du? Sagt er zu ihnen: kommt, so werdet ihr es sehen.

Giovanni 1:38 Italian: Riveduta Bible (1927)
E Gesù, voltatosi, e osservando che lo seguivano, domandò loro: Che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbì (che, interpretato, vuol dire: Maestro), ove dimori?

Giovanni 1:38 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E Gesù, rivoltosi, e veggendo che lo seguitavano, disse loro: Che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbi il che, interpretato, vuol dire: Maestro, dove dimori?

YOHANES 1:38 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka berpalinglah Yesus, serta dilihat-Nya keduanya mengikut Dia, lalu berkatalah Ia kepada mereka itu, "Apakah kamu cari?" Maka sahut mereka itu, "Ya Rabbi!" (yang diterjemahkan artinya Guru); "Di manakah Rabbi tinggal?"

John 1:38 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa mi geẓra tebɛen-t-id, yezzi-d ɣuṛ-sen, yenna-yasen : D acu tebɣam ? Nutni nnan-as : Ṛabi ( yeɛni : a Sidi ), anda tzedɣeḍ ?

요한복음 1:38 Korean
예수께서 돌이켜 그 좇는 것을 보시고 물어 가라사대 `무엇을 구하느냐 ?' 가로되 `랍비여 어디 계시오니이까 ?' 하니 (랍비는 번역하면 선생이라)

Ioannes 1:38 Latin: Vulgata Clementina
Conversus autem Jesus, et videns eos sequentes se, dicit eis : Quid quæritis ? Qui dixerunt ei : Rabbi (quod dicitur interpretatum Magister), ubi habitas ?

Sv. Jānis 1:38 Latvian New Testament
Bet Jēzus, pagriezies un redzēdams viņus sekojam, sacīja tiem: Ko jūs meklējat? Tie Viņam atbildēja: Rabbi (kas tulkojumā nozīmē: Mācītāj), kur Tu mājo?

Evangelija pagal Jonà 1:38 Lithuanian
Jėzus, atsigręžęs ir pamatęs juos sekančius, paklausė: “Ko ieškote?” Jie atsakė: “Rabi (tai reiškia: “Mokytojau”), kur gyveni?”

John 1:38 Maori
A ka tahuri a Ihu, ka kite i a raua e aru ana, ka mea ia ki a raua, E rapu ana korua i te aha? Na ko ta raua meatanga ki a ia, E Rapi, ko te tikanga tenei ina whakamaoritia, E te Kaiwhaako, kei hea tou kainga?

Johannes 1:38 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Da vendte Jesus sig om, og da han så de fulgte efter ham, sa han til dem:

Juan 1:38 Spanish: La Biblia de las Américas
Jesús se volvió, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí (que traducido quiere decir, Maestro), ¿dónde te hospedas?

Juan 1:38 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Jesús se volvió, y viendo que Lo seguían, les dijo: "¿Qué buscan?" Y ellos Le dijeron: "Rabí (que traducido quiere decir Maestro), ¿dónde Te hospedas?"

Juan 1:38 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí (que se dice, si lo interpretares; Maestro), ¿dónde moras?

Juan 1:38 Spanish: Reina Valera 1909
Y volviéndose Jesús, y viéndolos seguir le, díceles: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabbí (que declarado quiere decir Maestro) ¿dónde moras?

Juan 1:38 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y volviéndose Jesús, y viéndolos seguirle, les dice: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí (que declarado quiere decir Maestro) ¿dónde moras?

João 1:38 Bíblia King James Atualizada Português
Então Jesus, voltando-se e vendo que os dois o seguiam, disse-lhes: “Que estais procurando?” Eles disseram: “Rabi , onde estás hospedado?”

João 1:38 Portugese Bible
Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? Disseram-lhe eles: rabi (que, traduzido, quer dizer Mestre), onde pousas?   

Ioan 1:38 Romanian: Cornilescu
Isus S'a întors; şi, cînd i -a văzut că merg după El, le -a zis: ,,Ce căutaţi?`` Ei I-au răspuns: ,,Rabi (care, tîlmăcit, însemnează: ,,Învăţătorule), unde locuieşti?``

От Иоанна 1:38 Russian: Synodal Translation (1876)
Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви, –что значит: учитель, – где живешь?

От Иоанна 1:38 Russian koi8r
Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви, --что значит: учитель, --где живешь?

John 1:38 Shuar New Testament
Jesussha ·kumur iimias nu Jφmiaran wininian Wßinkißmiayi. Tura Tφmiayi "┐Ya earum?" Niisha "Uuntß, ┐tui pujam?" tiarmiayi.

Johannes 1:38 Swedish (1917)
Då vände sig Jesus om, och när han såg att de följde honom, frågade han dem: »Vad viljen I?» De svarade honom: »Rabbi» (det betyder mästare) »var bor du?»

Yohana 1:38 Swahili NT
Basi, Yesu aligeuka, na alipowaona hao wanafunzi wanamfuata, akawauliza, "Mnatafuta nini?" Nao wakamjibu, "Rabi (yaani Mwalimu), unakaa wapi?"

Juan 1:38 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At lumingon si Jesus, at nakita silang nagsisisunod, at sinabi sa kanila, Ano ang inyong hinahanap? At sinabi nila sa kaniya, Rabi (na kung liliwanagin, ay Guro), saan ka tumitira?

ยอห์น 1:38 Thai: from KJV
พระเยซูทรงเหลียวหลังและทอดพระเนตรเห็นเขาตามพระองค์มา จึงตรัสถามเขาว่า "ท่านหาอะไร" และเขาทั้งสองทูลพระองค์ว่า "รับบี" (ซึ่งแปลว่าอาจารย์) "ท่านอยู่ที่ไหน"

Yuhanna 1:38 Turkish
İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce, ‹‹Ne arıyorsunuz?›› diye sordu. Onlar da, ‹‹Rabbî, nerede oturuyorsun?›› dediler. Rabbî, öğretmenim anlamına gelir.

Йоан 1:38 Ukrainian: NT
І обернувшись Ісус та побачивши їх слїдом ідучих, рече їм: Чого шукаєте? Вони ж сказали Йому: Рави (що єсть перекладом: Учителю), де пробуваєш?

John 1:38 Uma New Testament
Yesus mewili', nahilo-ra mpotuku' -i. Napekune' -ra: "Napa to nipali' -e?" Ra'uli' -ki: "Hiapa po'ohaa' -nu Guru?"

Giaêng 1:38 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu?

John 1:37
Top of Page
Top of Page