Exodus 25
Croatian Bible
1 Jahve reče Mojsiju: 2Reci Izraelcima da me darivaju, a vi primajte darove u moju čast od svakoga koji daje od srca. 3A primajte ove darove: zlato, srebro i tuč; 4ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan; 5učinjene ovnujske kože, pa fine kože; bagremovo drvo; 6ulje za svjetlo; mirodije za ulje pomazanja i miomirisno kađenje; 7oniks i drugo drago kamenje koje će se umetnuti u oplećak i naprsnik. 8Neka mi sagrade Svetište da mogu boraviti među njima. 9Pri gradnji Prebivališta i svega u njemu postupi točno prema uzorku koji ti pokažem."

10Od bagremova drva neka naprave Kovčeg: dva i po lakta dug, lakat i po širok i lakat i po visok. 11Okuj ga čistim zlatom, okuj ga izvana i iznutra; a oko njega stavi naokolo završni pojas od zlata. 12Salij za nj četiri zlatna koluta; prikuj ih za četiri njegove noge; dva koluta s jedne strane, a dva s druge. 13Od bagremova drva napravi i motke te ih u zlato okuj. 14Onda provuci motke kroz kolutove sa strana Kovčega da se na njima Kovčeg nosi. 15Neka motke ostanu u kolutima Kovčega; neka se iz njih ne izvlače. 16Svjedočanstvo koje ću ti predati - u Kovčeg položi."

17Pomirilište napravi također od čistoga zlata. Neka bude dugo dva i pol lakta, a široko lakat i pol. 18Skuj i dva kerubina od zlata za oba kraja Pomirilišta. 19Napravi jednoga kerubina za jedan kraj, a drugoga kerubina za drugi kraj. Pričvrsti ih na oba kraja Pomirilišta da s njim sačinjavaju jedan komad. 20Kerubini neka dignu svoja krila uvis tako da svojim krilima zaklanjaju Pomirilište. Neka budu licem okrenuti jedan prema drugome, ali tako da lica kerubina gledaju u Pomirilište. 21Stavi na Kovčeg Pomirilište, a u Kovčeg položi ploče Svjedočanstva što ću ti ih dati. 22Tu ću se ja s tobom sastajati i ozgo ću ti, iznad Pomirilišta - između ona dva kerubina što su na Kovčegu ploča Svjedočanstva - saopćavati sve zapovijedi namijenjene Izraelcima."

23Napravi od bagremova drva stol dva lakta dug, lakat širok, a lakat i pol visok. 24U čisto ga zlato obloži i načini mu naokolo završni pojas od zlata. 25Naokolo mu načini obrub, podlanicu širok, a onda po obrubu stavi završni pojas od zlata. 26Nadalje, uspravi mu četiri koluta od zlata pa mu ih pričvrsti na njegova četiri nožna ugla. 27Neka su kolutovi tik pod obrubom da služe kao kvake motkama za nošenje stola. 28Motke napravi od bagremova drva i u zlato ih okuj. O njima će se stol nositi. 29Za nj onda napravi: zdjele, varjače, vrčeve i pehare za izlijevanje prinosa. Načini ih od čistoga zlata. 30Na stol svagda stavljaj pred moje lice prineseni kruh."

31Načini svijećnjak od čistoga zlata. Svijećnjak neka bude skovan. Njegovo podnožje, njegov stalak, njegove čaše, čaške i latice - sve neka bude od jednoga komada. 32Šest krakova neka mu izbija sa strana: tri kraka s jedne strane stalka, a tri kraka s druge strane stalka. 33Na jednome kraku neka budu tri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama. Tako za svih šest krakova što budu izbijali iz stalka svijećnjaka. 34Na samome svijećnjaku neka budu četiri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama. 35Čaška ispod dva kraka, sačinjavajući jedan komad s njime; onda čaška ispod druga dva kraka, od jednoga komada s njime, pa čaška ispod dva posljednja kraka, od jednoga komada s njime. Tako za svih šest krakova što iz stalka budu izbijali. 36Njihove čaške i njihovi krakovi sačinjavat će jedan komad s njim - sve skovano u jednome komadu od čistoga zlata. 37Napravi i sedam svjetiljaka za njih. Svjetiljke neka tako budu postavljene da osvjetljuju prostor sprijeda. 38Usekači i pepeljare za njih neka su od čistoga zlata. 39Upotrijebi talenat čistoga zlata za svijećnjak i sav njegov pribor. 40Pazi! Načini ih prema uzorku koji ti je na brdu pokazan."Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Exodus 24
Top of Page
Top of Page