Песен на песните 2
Bulgarian
1Аз съм роза Саронова И долински крем.

2Както е кремът между тръните; Така е любезната ми между дъщерите.

3Както ябълката между дърветата на сада, Така е възлюбеният ми между синовете; Пожелах сянката му и седнах под нея, И плодът му бе сладък в устата ми.

4Доведе ме в дома на пированието, И знамето му над мене бе любов.

5Подкрепете ме с млинчета, разхладете ме с ябълки Защото съм ранена от любов.

6Левицата му е под главата ми, И десницата му ме прегръща.

7Заклевам ви, ерусалимски дъщери В сърните и в полските елени. Да не възбудите и да не събудите любовта [ми] преди да пожелае.

8Гласът на възлюбления ми! ето, иде той, Скача по горите, играе по хълмовете.

9Възлюбеният ми прилича на сърна или на млад елен; Ето стои, зад стената ни, Гледа в прозорците, Надзърта през решетките.

10Проговаря възлюбленият ми и казва ми: Стани, любезна моя, прекрасна моя, и дойди;

11Защото, ето, зимата се измина, И дъждът престана и отиде си;

12Цветята се явяват по земята, Времето на [птичето] пеене пристигна, И гласът на гургулицата се чува в нашата земя;

13По смоковницата зреят първите й смокини, И лозята цъфтят и издават благоухание. Стани, любезна моя; прекрасна моя, та дойди.

14О гълъбице моя, в пукнатините на скалата, В скришните места на стръмнините, Нека видя лицето ти, нека чуя гласа ти; Защото гласът ти е сладък, и лицето ти прекрасно.

15Хванете ни лисиците, Малките лисици, които погубват лозята; Защото лозята ни цъфтят.

16Възлюбленият ми е мой, и аз негова; Пасе [стадото си] между кремовете.

17Догде повее дневният хладен ветрец и побягнат сенките, Върни се, възлюблени ми, и бъди като сърне Или млад елен по назъбените планини.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Song of Solomon 1
Top of Page
Top of Page