Песен на песните 1
Bulgarian
1Соломоновата песен на песните.

2Нека ме целуне с целувките на устата си, Защото любовта ти е по-желателна от виното.

3Твоите масла са благоуханни; Името ти е [ароматно като] излеяно масло; Затова те обичат девиците.

4Привлечи ме; ние ще тичаме след тебе. Царят ме въведе във вътрешните си стаи; Ще се радваме и ще [се] веселим за тебе, Ще спомняме твоята любов повече от виното; С право те обичат!

5Черна съм, но хубава, ерусалимски дъщери, Като кидарските шатри, като Соломоновите завеси.

6Не ме гледайте, че съм почерняла, Понеже слънцето ме е припърлило. Синовете на майка ми, като се разгневиха на мене, Поставиха ме пазачка на лозята; Но своето лозе не опазих.

7Кажи ми ти, кого люби душата ми, Где пасеш [стадото си], где [го] успокояваш на пладне; Че защо да съм като една, която се скита Край стадата на твоите другари?

8Ако ти не знаеш, хубавице между жените, Излез по дирите на стадата И паси яретата си при шатрите на овчарите.

9Уподобих те, любезна моя, На конете от Фараоновите колесници.

10Красиви са твоите бузи с плетенки, И шията ти с огърлици.

11Ще ти направим златни плетеници Със сребърни копчета.

12Докато царят [седи] на трапезата си, Нардът ми издава благоуханието си.

13Възлюбеният ми е за мене [като] китка от смирна, Която лежи между гърдите ми.

14Възлюбленият ми е за мене [като] кипрова китка В лозята на Енгади.

15Ето, хубава си, любезна моя, ето, хубава си; Очите ти [са като] на гълъбите.

16Ето, хубав си, любезни ми, да! приятен си; И постелката ни е зеленината.

17Гредите на къщите ни са кедрови, Дъските ни са кипарисови.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ecclesiastes 12
Top of Page
Top of Page