Песен на песните 3
Bulgarian
1През нощта на леглото си потърсих онзи, когото обича душата ми; Потърсих го, но не го намерих.

2[Рекох]: Ще стана сега и ще обиколя града По улиците и по площадите, Ще търся онзи, когото обича душата ми Потърсих го, но не го намерих.

3Намериха ме стражарите, които обхождат града; [Попитах ги]: Видяхте ли онзи, когото обича душата ми?

4А малко като ги отминах Намерих онзи, когото обича душата ми; Хванах го, и не го пуснах Догде го не въведох в къщата на майка си, И във вътрешната стая на оная, която ме е родила.

5Заклевам ви, ерусалимски дъщери, В сърните и в полските елени, Да не възбудите и да не събудите любовта [ми] преди да пожелае.

6Коя е тая която възлиза от пустинята като стълбове дим, Накадена със смирна и ливан, с всякакви [благоуханни] прахове от търговеца?

7Ето, носилката е на Соломона; Около нея са шестдесет яки мъже от Израилевите силни

8Те всички държат меч и са обучени на война; Всеки държи меча си на бедрото си поради нощни страхове.

9Цар Соломон си направи носилка От ливанско дърво:

10Стълбчетата й направи от сребро, Легалището й от злато, постелката й от морав [плат]; Средата й бе бродирана чрез любовта на ерусалимските дъщери.

11Излезте, сионови дъщери, та вижте цар Соломона С венеца, с който го венча майка му в деня на женитбата му, И в деня, когато сърцето му се веселеше.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Song of Solomon 2
Top of Page
Top of Page