Псалми 91
Bulgarian
1(По слав. 90). Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.

2Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам.

3Защото Той ще те избавя от примката на ловеца И от гибелен мор.

4С перата Си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила.

5Няма да се боиш от нощен страх, От стрелата, която лети денем,

6От мор, който ходи в тъмнина, От погибел, която опустошава всред пладне.

7Хиляда души ще падат от страната ти, И десет хиляди до десницата ти, [Но] до тебе няма да се приближи.

8Само с очите си ще гледаш, И ще видиш възмездието на нечестивите

9Понеже ти [си казал]: Господ е прибежище мое, И си направил Всевишния обиталището си,

10Затова няма да те сполети никакво зло, Нито ще се приближи язва до шатъра ти.

11Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища.

12На ръце ще те дигат, Да не би да удариш о камък ногата си.

13Ще настъпиш лъв и аспид; Ще стъпчеш млад лъв и змия.

14Понеже той е положил в Мене любовта си, [казва Господ], Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.

15Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам; С него ще съм, [когато е] в бедствие; ще го избавя и ще го прославя.

16Ще го наситя с дългоденствие, И ще му покажа спасението, което върша.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 90
Top of Page
Top of Page