Псалми 59
Bulgarian
1(По слав. 58). За първия певец, по Не Разорявай. Песен на Давида, когато Саул прати [стражи] да пазят къщата, [в която бе Давид], за да го убият. Избави ме от неприятелите ми, Боже мой; Тури ме на високо от ония, които се повдигат против мене.

2Избави ме от ония, които вършат беззаконие, И спаси ме от кръвопийци.

3Защото, ето, причакват [за да уловят] душата ми; Силните се събират против мене, Не [за] мое престъпление, Господи, нито [за] мой грях.

4Без [да има в мене] вина тичат и се готвят; Събуди се да ме посрещнеш, и виж.

5Ти, Господи Боже на силите, Боже Израилев, Стани за да посетиш всичките народи; Да не покажеш милост към никого от нечестивите престъпници. (Села).

6Вечер се връщат, Вият като кучета и обикалят града.

7Ето, те бълват [думи] с устата си; Мечове [има] в устните им, Понеже, [думат те]: Кой слуша?

8Но, Ти Господи, ще им се присмееш, Ще се поругаеш на всички тия народи.

9О Сило моя, на Тебе ще се надея, Защото Бог ми е крепост.

10Милостивият мой Бог ще ме предвари; Бог ще ме удостои да видя [повалянето] на ония, които ме причакват.

11Да ги не убиеш, да не би да забравят [това] моите люде; Разпръсни ги със силата Си. И свали ги, Господи, защитниче наш.

12[Поради] греха на устата си, [поради] думите на устните си, Нека бъдат уловени в гордостта си, Също и поради клетвата и лъжата що говорят.

13Довърши [ги] с гняв, довърши [ги] да ги няма вече, И нека се научат, че Бог господарува в Якова [И] до краищата на земята. (Села).

14Нека се връщат вечер, Нека вият като кучета, и нека обикалят града;

15Нека се скитат за храна; И ако не се настанят, нека прекарат нощта [ненаситени].

16А аз ще пея за Твоята сила, Да! на ранина високо ще славословя Твоята милост; Защото Ти си ми станал крепост И прибежище в деня на бедствието ми.

17О Сило моя, на Тебе ще пея хваление. Защото [Ти], Боже, милостиви мой Бог, [Си] крепост моя.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 58
Top of Page
Top of Page