Псалми 58
Bulgarian
1(По слав. 57). За първия певец, по не разорявай. Давидова песен. Наистина с мълчание ли изказвате правда? Праведно ли съдите, човешки синове?

2Не! в сърцето [си] вие вършите неправди, Размервате насилието на ръцете си по земята.

3Още от рождението си нечестивите се отстраняват; Заблуждават, говорейки лъжи, щом се родят

4Ядът им е като змийска отрова; Приличат на глухия аспид, [който] затиква ушите си,

5И не ще да чуе гласа на омайвачите, Колкото изкусно и да омайват.

6Боже, счупи зъбите им в устата им; Господи, строши челюстите на младите лъвове.

7Нека се излеят като води що оттичат; Когато прицелва стрелите си, нека бъдат като разсечени.

8Нека изчезнат като охлюв, който се разтопява; [Като] пометниче на жена, нека не видят слънцето.

9Преди да усетят котлите ви [огъня от] тръните, Сурови или обгорели, Той ще ги помете с вихрушка.

10Праведният ще се зарадва когато види възмездието; Ще измие нозете си в кръвта на нечестивия;

11Тъй щото всеки ще казва: Наистина има награда за праведния; Наистина има Бог, Който съди земята.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 57
Top of Page
Top of Page