Левит 23
Bulgarian
1Господ още говори на Моисея, казвайки: 2Говори на израилтяните, като им кажеш: Господните празници, в които ще свиквате свети събрания, Моите празници, са следните:

3Шест дена да се работи; а седмият ден е събота за тържествена почивка, за свето събрание: [в нея] да не работите никаква работа; във всичките ви жилища е събота Господу.

4Ето Господните празници, свети събрания, които ще свиквате във времената им: 5В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца, привечер, е Пасха Господна; 6и на петнадесетия ден от същия месец е Господният празник на безквасните; седем дена да ядете безквасни хлябове. 7На първия ден да имате свето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите. 8И седем дена да принасяте по една жертва чрез огън Господу; на седмия ден е свето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

9Господ говори още на Моисея, казвайки: 10Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; 11и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът. 12И в деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне Господу едно едногодишно агне без порок; 13и хлебния му принос, две десети [от ефа] чисто брашно омесено с дървено масло, в жертва чрез огън Господу за благоухание; и възлиянието му, един четвърт ин вино. 14А хляб, или пържено жито, или пресни класове да не ядете до тоя ден, до деня, когато принесете приноса на вашия Бог. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища.

15От другия ден след съботата, в която принесохте снопа на движимия принос, да си изброите седем цели седмици; 16до следващия ден подир седмата събота да изброите петдесет дена, и тогава да принесете новохлебен принос Господу. 17Да донесете от жилищата си за движим принос два хляба, които да бъдат две десети [от ефа] чисто брашно, изпечени с квас, като първи плодове Господу. 18И заедно с хляба да принесете седем едногодишни агнета без недостатък, един юнец и два овена; да бъдат всеизгаряне Господу заедно с хлебния им принос и заедно с възлиянията им, в принос чрез огън за благоухание Господу. 19Да принесете и един козел в принос за грях, и две едногодишни агнета за примирителна жертва. 20И свещеникът да ги подвижи заедно с хляба на първите плодове и заедно с двете агнета за движим принос пред Господа; те да бъдат свети Господу за свещеника. 21И на същия ден да свикате свето събрание и никаква слугинска работа да не вършите: това да бъде вечен закон във всичките ви жилища във всичките ви поколения.

22И когато жънете нивите на земята си, да не жънеш краищата на нивата си, и да не събираш падналите в жетвата ти класове; за сиромаха и за чужденеца да ги оставиш. Аз съм Господ вашият Бог.

23Господ още говори на Моисея, казвайки: 24Говори на израилтяните, като речеш: В седмия месец, на първия ден от месеца, да ви бъде тържествена почивка, спомен с тръбно възклицание, свето събрание. 25[В него] да не вършите никаква слугинска работа и да принасяте жертва чрез огън Господу.

26Господ говори още на Моисея, казвайки: 27Десетият ден на тоя седми месец да бъде ден на умилостивение; да имате свето събрание, и да смирите душите си, и да принесете жертва чрез огън Господу. 28Никаква работа да не вършите в тоя ден, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа вашия Бог. 29Защото всеки човек, който не се смири в тоя ден, ще се изтреби измежду людете си. 30И всеки човек, който извърши каква да е работа в тоя ден, тоя човек ще изтребя изсред людете му. 31Никаква работа да не вършите; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения във всичките ви жилища. 32Ще ви бъде събота за тържествена почивка и за да смирите душите си; на деветия ден от месеца, вечерта, от вечер до вечер, да пазите съботата си.

33Господ говори още на Моисея, казвайки: 34Говори на израилтяните, като речеш: От петнадесетия ден на тоя седми месец да пазите за седем дена Господния празник на скинопигията. 35На първия ден да има свето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите. 36Седем дена да принасяте по една жертва чрез огън Господу, а на осмия ден да имате свето събрание и да принесете жертва чрез огън Господу; това е тържествено събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

37Тия са Господните празници, в които да свиквате свети събрания, за да принасяте жертва чрез огън Господу, всеизгаряне, хлебен принос, жертва и възлияния, всяко на определения му ден, 38освен Господните съботи, и освен всичките обреци, и освен всичките доброволни приноси които давате Господу.

39А на петнадесетия ден от седмия месец, когато ще сте прибрали произведенията на земята, да празнувате Господния празник седем дена; първият ден да бъде тържествена почивка, и осмият ден тържествена почивка. 40И на първия ден да си вземете плод от хубави дървета, палмови клони, клони от широколистни дървета и речни върби, и седем дена да се веселите пред Господа вашия Бог. 41Да празнувате тоя празник за Господа седем дена в годината; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения; в седмия месец да го празнувате. 42В колиби да седите седем дена; всички туземци израилтяни да седят в колиби, 43за да познаят [бъдещите] ви поколения, че в колиби направих израилтяните да седят, когато ги изведох из Египетската земя. Аз съм Господ вашият Бог. 44И тъй, Моисей обяви Господните празници на израилтяните.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Leviticus 22
Top of Page
Top of Page