Левит 24
Bulgarian
1Господ говори още на Моисея, казвайки: 2Заповядай на израилтяните да ти донасят първоток чисто дървено масло за осветление, за да свети постоянно светило. 3Аарон да го приготвя отвън завесата, [която е] пред [плочите на] свидетелството в шатъра за срещане, [за да свети] от вечер до заран пред Господа винаги; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения. 4На чистозлатния светилник да приготвя светилата пред Господа винаги.

5И да вземеш чисто брашно, от което да опечеш дванадесет пити; всяка пита да бъде две десети [от ефа]. 6И да ги сложиш на два реда, по шест на всеки ред, върху чистозлатната трапеза пред Господа. 7И на всеки ред да туриш чист ливан; и това ще бъде върху хляба за спомен в принос чрез огън Господу. 8Всеки съботен ден [свещеникът] да слага това винаги пред Господа; това е от страна на израилтяните вечен завет. 9И те ще бъдат за Аарона и за синовете му, които да ги ядат на свето място; защото са пресвети нему от [жертвите] принасяни чрез огън Господу; това е вечен закон.

10И синът на една израилтянка, на когото бащата беше египтянин, излезе между израилтяните; и синът на израилтянката и един израилтянин се караха в стана. 11И синът на израилтянката похули [Господното] Име и прокле. И доведоха го при Моисея. (А името на майка му беше Саломита, дъщеря на Даврия, от Дановото племе). 12И туриха го под стража, догде им се обяви от Господа, [какво да му сторят].

13И Господ говори на Моисея, казвайки: 14Изведи вън от стана онзи, който прокле; и всички, които са го чули, нека турят ръцете си на главата му, и цялото общество нека го убие с камъни. 15И говори на израилтяните, като речеш: Който прокълне своя Бог ще носи греха си. 16Който похули Господното име непременно да се умъртви; цялото общество да го убие с камъни; бил той чужденец или туземец, когато похули [Господното] име, да се умъртви.

17Който убие някой човек, непременно да се умъртви. 18А който убие животно, да го плати. Живот за живот. 19И ако някой причини повреда на ближния си, нека се направи нему така, както е направил той: 20строшено за строшено, око за око, зъб за зъб; според повредата, която причини той на човека, така да се направи и нему. 21Който убие животно, да го плати; а който убие човек, да се умъртви. 22Един закон да имате, както за чужденеца така и за туземеца; защото Аз съм Господ вашият Бог. 23И тъй, Моисей каза на израилтяните; и те изведоха вън от стана онзи, който бе проклел, и го убиха с камъни; израилтяните сториха, според както Господ заповяда на Моисея.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Leviticus 23
Top of Page
Top of Page