Плач Еремиев 5
Bulgarian
1Спомни си, Господи, какво ни стана; Погледни и виж как ни укоряват.

2Наследството ни мина на чужденци, Къщите ни на странни.

3Останахме сирачета без баща; Майките ни са като вдовици.

4Водата си пихме със сребро, Дървата ни идат с пари.

5Нашите гонители са на вратовете ни. Трудим се и почивка нямаме,

6Простряхме ръка към египтяните И към асирийците, за да се наситим с хляб.

7Бащите ни съгрешиха, и няма ги; И ние носим техните беззакония.

8Слуги господаруват над нас, И няма кой да ни избави от ръката им.

9Добиваме хляба си с [опасност за] живота си Поради меча, [който ограбва] в пустинята.

10Кожата ни почервеня като пещ Поради върлуването на глада.

11Изнасилваха жените в Сион, Девиците в Юдовите градове.

12Чрез техните ръце биваха обесени първенците, Старейшините не се почитаха.

13Младежите носеха воденични камъни, И децата падаха под [товара на] дървата.

14Старейшините не седят вече на портите; Младежите изоставиха песните си.

15Престана радостта на сърцето ни; Хорото ни се обърна на жалеене.

16Венецът падна от главата ни; Горко ни! защото сме съгрешили.

17Затова чезне сърцето ни; Затова причерня на очите ни.

18Поради запустяването на Сионския хълм Лисиците ходят по него.

19Ти, Господи, седиш [като Цар] до века; Престолът Ти е из род в род.

20Защо ни забравяш за винаги, И ни оставяш за толкоз дълго време?

21Възвърни ни, Господи, към Себе Си, и ще се възвърнем; Обнови дните ни както изпърво,-

22Ако не си ни отхвърлил съвсем, И не си се разгневил твърде много против нас.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Lamentations 4
Top of Page
Top of Page