Йов 35
Bulgarian
1Елиу още проговаряйки рече:

2Мислиш ли, че е право това, което рече ти: Моята правда [в туй дело] е повече от Божията?

3Защото ти рече: Какво ще ми бъде преимуществото? Какво ще ме ползува повече отколкото, ако бях съгрешил?

4Аз ще отговоря на тебе. И на приятелите ти с тебе.

5Погледни към небесата и виж; И гледай облаците, [колко] по-нависоко са от тебе.

6Ако съгрешаваш, какво правиш против Него? И ако се умножават престъпленията ти, какво Му вършиш?

7Ако си праведен, какво Му даваш? Или какво получава от ръката ти?

8Нечестието ти [може да повреди само] човек като тебе; А правдата ти [може да ползува само] човешки син.

9Поради много угнетения викат [страдалците], Пищят поради насилието на мощните;

10Но пак никой не казва: Где е Бог Творецът ми, Който дава песни нощем,

11Който ни учи повече нежели земните животни, И прави ни по-мъдри от въздушните птици?

12Така те викат; но Той не отговаря [Да ги избави] от гордостта на нечестивите.

13Наистина, Бог не слуша празнословието, И Всемогъщият не го зачита,

14Колко по-малко, когато ти казват, че не Го виждаш, Че делото [ти] е пред Него, и [напразно] Го чакаш!

15И сега, понеже не [те] е посетил в яростта Си, И не е прегледал със строгост надменността ти,

16Затова Иов отваря уста [да говори] суетности, Трупа думи лишени от благоразумие.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 34
Top of Page
Top of Page