Исая 38
Bulgarian
1В това време Езекия се разболя до смърт; И пророк Исаия, Амосовият син, дойде при него та му рече: Така казва Господ: Нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. 2Тогава Езекия обърна лицето си към стената та се помоли Господу, казвайки: 3Моля Ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце, и върших това, което е угодно пред Тебе. И Езекия плака горко.

4Тогава дойде Господното слово към Исаия и рече: 5Иди та кажи на Езекия: Така казва Господ, Бог на баща ти Давида: Чух молитвата ти, видях сълзите ти; ето Аз ще приложа на живота ти петнадесет години. 6И ще избавя и тебе и тоя град от ръката на асирийския цар, и ще защитя тоя град.

7И това ще ти бъде знамението от Господа, че Господ ще извърши това, което каза: 8ето, ще върна сянката десет градуса надире, които е изминала върху слънчевия часовник на Ахаза. И тъй слънцето се върна надире десет градуса, които бе изминало.

9Ето какво писа Юдовият цар Езекия, когато бе се разболял и оздравя от болестта си:

10Аз рекох: В половината от дните си Ще вляза в портите на преизподнята; Лиших се от остатъка на годините си.

11Рекох: Няма да видя [вече] Господа, Господа, в земята на живите; Няма да видя вече човека [Като съм] между ония, които престанаха да живеят.

12Жилището ми се премести, и се дигна от мене като овчарски шатър; Навих живота си като тъкач; от основата Той ще ме отреже; Между заранта и вечерта ще ме довършиш.

13Успокоявах се до сутринта; [но] той като лъв троши всичките ми кости; Между заранта и вечерта ще ме довършиш.

14Като ластовица [или] жерав така крещях, Стенех като гургулица; очите ми изнемощяха [от гледане] нагоре. В утеснение съм, Господи; стани ми поръчител.

15Що да кажа аз? Той ми рече, и сам го изпълни; Ще ходя смирено през всичките си години поради огорчението на душата си.

16Чрез тия неща живеят човеците, Господи, И само в тях е животът на моя дух; Така ще ме изцелиш и ще ме съживиш.

17Ето, [излезе за моя] мир гдето имах голяма горест; И Ти, от любов към душата ми, си я избавил от рова на тлението, Защото си хвърлил зад гърба Си всичките ми грехове.

18Защото преизподнята не може да Те хвали; смъртта не може да Те славослови; Ония, които слизат в рова, не могат да се надеят на Твоята вярност.

19Живият, живият, той ще те хвали, както аз днес; Бащата ще извести на чадата [си] Твоята вярност.

20Господ е [близо] да ме спаси; Затова ще пеем моите песни със струнни инструменти В дома Господен през всичките дни на живота си.

21А Исаия беше казал: Нека вземат низаница смокини и ги турят за компрес на цирея; и [царят] ще оздравее. 22Също и Езекия беше казал: Какво е знамението, че ще възляза в Господния дом?Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Isaiah 37
Top of Page
Top of Page