Осия 4
Bulgarian
1Слушайте словото Господно, израилтяни, Защото Господ има спор с жителите на тая земя, Понеже няма вярност, нито милост, Нито знание за Бога по земята.

2Друго няма освен клетва, лъжа и убийство, Кражба и прелюбодейство; Разбиват [къщи], и кръв допира до кръв.

3Затова земята ще жалее, И всеки, който живее на нея, ще примре, Тоже и полските зверове и небесните птици; Още и морските риби ще изчезнат.

4Но никой да се не противи нито да изобличава [другиго]; Защото твоите люде са като ония, които се противят на свещеника.

5Затова ще се подплъзнеш денем, И с тебе ще се подплъзне и пророка нощем; И Аз ще погубя майката ти.

6Людете Ми загинаха от нямане знание; Понеже ти отхвърли знанието, То и Аз отхвърлих тебе да Ми не свещенодействуваш; Понеже ти забрави закона на твоя Бог, То и Аз ще забравя твоите чада.

7Колкото повече се умножиха, толкова повече Ми съгрешаваха! Ще обърна славата им в безчестие.

8[Свещениците] се хранят с греховете на людете Ми, И прилепяват сърцата си към тяхното беззаконие.

9И тъй, ще бъде; Каквито людете, такъв е свещеникът; И Аз ще ги накажа за постъпките им, И ще им въздам за делата им.

10Защото ще ядат, но няма да се насищат; Ще блудствуват, но няма да се размножават; Понеже престанаха да внимават към Господа.

11Блудство, вино и мъст отнемат разума;

12Людете Ми се допитват до дървото си, И жезълът им им отговаря; Защото блуднически дух ги е заблудил, И те блудствуват [и въстанаха] изпод [властта на] своя Бог.

13Жертвуват по върховете на бърдата, И кадят по хълмовете, Под дъбовете, тополите и тервинтите, Защото сянката им е добра; Затова дъщерите ви блудствуват, И снахите ви прелюбодействуват.

14Няма [особено] да накажа дъщерите ви, когато блудствуват, Или снахите ви, когато прелюбодействуват; Защото самите [бащи] отиват насаме с блудниците И жертвуват с безчестните жени; Затова неразумните люде ще бъдат съборени.

15Ако и да блудствуваш ти, Израилю, [Поне] да не беззаконствува Юда; Не дохождайте, прочее, в Галгал, Нито възлизайте във Вет-авен, Нито се кълнете с живота на Господа.

16Защото Израил упорствува като упорита юница; Сега, прочее, ще ги пасе Господ като агнета в далечни места.

17Ефрем се е прилепил към идолите; оставете го.

18Свършиха ли се пировете им, Те съвсем се предадоха на блудство; Обичат да [казват]: Дайте! Първенците му са за срам нему.

19Вятърът ще го притисне между крилата си; И те ще се посрамят от жертвите си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Hosea 3
Top of Page
Top of Page